Universitat Politècnica de Catalunya   març 2019

El jove Hoek deia...

El jove Hoek deia...


"La indústria minera de l'or de Sud-àfrica ens va demanar assistència per analitzar els problemes amb els esclats de roca a les seves excavacions més profundes. Vam acceptar el treball, assumint ingènuament que la roca era un material com qualsevol altre, però aviat ens vam adonar que, en realitat, és [un material] bastant atípic."


Dr. Evert Hoek
Enginyer mecànic


Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Qui és Evert Hoek?

Qui és Evert Hoek?

Va néixer a Rhodèsia del Sud (actualment Zimbabwe) l'any 1933. És un enginyer mecànic especialitzat en túnels, estabilitat de talussos i un referent internacional en enginyeria geològica, minera i civil. Durant més de 50 anys ha desenvolupat una tasca docent, investigadora i professional excel·lent en aquests àmbits.

Llicenciat en enginyeria mecànica per la Univesity of Cape Town (1956), va iniciar la seva trajectòria investigadora l'any 1958 especialitzant-se en el camp de la mecànica de roques. En aquest camp va obtenir el títol de doctor l'any 1965.

La seva aportació més destacada ha estat la introducció del criteri de trencament de massissos rocosos Hoek-Brown. Definit l'any 1980, serveix per calcular els esforços que pot suportar un massís rocós. Aquest criteri s'utilitza a escala mundial en el càlcul d'estabilitat de talussos i en el disseny de túnels. L'any 2018 Evert Hoek i Ted Brown n'han publicat la darrera actualització.


Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Criteri de trencament de massissos rocosos Hoek-Brown

Criteri de trencament de massissos rocosos Hoek-Brown

Hoek, E., i Brown, E. T. (1980). Empirical strength criterion for rock masses. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 106(ASCE 15715), 1013-1035. Recuperat de: https://www.rocscience.com/assets/resources/learning/hoek/Empirical-Strength-Cruiterion-for-Rock-Masses-1980.PDF

Brown, E. T., i Hoek, E. (1988). Discussion of “Determination of the Shear Failure Envelope in Rock Masses” by Roberto Ucar (March, 1986, Vol. 112, No. 3). Journal of Geotechnical Engineering, 114 (3) 371-373.doi:10.1061/(ASCE)0733-9410(1988)114:3(371.2)

Hoek, E., i Brown, E. T. (1997). Practical estimates of rock mass strength. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(8), 1165-1186. doi: 10.1016/S1365-1609(97)80069-X

Hoek, E., Carranza-Torres, C., i Corkum, B. (2002). Hoek-Brown failure criterion-2002 edition. Proceedings of NARMS-Tac, 1(1), 267-273. Recuperat de https://www.rocscience.com/assets/resources/learning/hoek/Hoek-Brown-Failure-Criterion-2002.pdf

Hoek,  E., Marinos, P. (2007). A brief history of the development of the Hoek-Brown failure criterion. Soils and Rocks 2,1-11. Recuperat de https://www.rocscience.com/documents/pdfs/uploads/8332.pdf

Hoek, E., i Brown, E. T. (en premsa). The Hoek–Brown failure criterion and GSI–2018 edition. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. doi:10.1016/j.jrmge.2018.08.001
 


Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Hoek a les biblioteques UPC

Rock slope engineering / Evert Hoek and John Bray Support of underground excavations in hard rock / E. Hoek, P.K. Kaiser, W. F. Bawden Underground excavations in rock / E. Hoek, E.T. Brown Excavaciones subterráneas en roca / E. Hoek, E.T. Brown ; traducción: Raymundo Dely, revisión técnica: Alejandro Bello Barradas Practical rock engineering [Recurs electrònic] / Evert Hoek

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Recursos a internet

Recursos a internet

Lliçons magistrals d'Evert Hoek sobre mecànica de roques:
Hoek, E. (2015, gener 20) Practical rock engineering lecture series. [Vídeo]. Recuperat de https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZPIHlAZlbq73bBGoPawCZyWHH7Sxtmt

Markus, S., Grant,A., i Pollok, W. (2018) Lessons learned from GeoLegends: Evert Hoek, D.Sc, F.RAE, F.CAE, NAE. Geo-Strata, 22(3), 34-41. Recuperat de http://www.readgeo.com/geostrata/may-june_2018/MobilePagedArticle.action?articleId=1399138#articleId1399138

Rocscience. (2019).  Hoek's Corner. A free library of works by Dr. Evert Hoek. Recuperat de: https://www.rocscience.com/learning/hoeks-corner

Parcerisa, D. (2019, març 1). El naixement de la mecànica de roques. [Entrada blog]. Consultat des de https://www.enciclopedia.cat/divulcat/El-naixement-de-la-mecanica-de-roques
 


Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Algunes publicacions

Algunes publicacions

Hoek, E. (1964). Fracture of anisotropic rock. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 64(10), 501-523. Recuperat de https://www.rocscience.com/assets/resources/learning/hoek/Fracture-of-Anisotropic-Rock-1964.pdf

Hoek, E. (1965). Rock fracture under static stress conditions. (Tesi doctoral, University of Cape Town). Recuperat de http://hdl.handle.net/11427/22262

Hoek, E., i Bieniawski, Z. T. (1965). Brittle fracture propagation in rock under compression. International Journal of Fracture Mechanics, 1(3), 137-155. doi: 10.1007/BF00186851

Hoek, E. (1973). Methods for the rapid assessment of the stability of three-dimensional rock slopes. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 6(3-4), 243-255. doi: 10.1144/GSL.QJEG.1973.006.03.08

Hoek, E. (1977). Rock mechanics laboratory testing in the context of a consulting engineering organization. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 14(2), 93-101. doi: 10.1016/0148-9062(77)90201-7

Brown, E. T., i Hoek, E. (1978). Trends in relationships between measured in-situ stresses and depth. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts 15(4), 211-215. doi: 10.1016/0148-9062(78)91227-5

Brown, E. T., Bray, J. W., Ladanyi, B., i Hoek, E. (1983). Ground response curves for rock tunnels. Journal of Geotechnical Engineering, 109(1), 15-39. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9410(1983)109:1(15)

Hoek, E. (1983) Strength of jointed rock masses. Géotechnique, 33(3), 187–223. doi: 10.1680/geot.1983.33.3.187

Hoek, E., Marinos, P., i Benissi, M. (1998). Applicability of the Geological Strength Index (GSI) classification for very weak and sheared rock masses: The case of the Athens Schist Formation. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 57(2), 151-160. doi: 10.1007/s100640050031

Hoek, E. (1999). Putting numbers to geology—an engineer's viewpoint. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 32(1), 1-19. doi: 10.1144/GSL.QJEG.1999.032.P1.01

Marinos, P., i Hoek, E. (2001). Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as flysch. Bulletin of engineering geology and the environment, 60(2), 85-92. doi: 10.1007/s100640000090

Hoek, E. (2001). Big tunnels in bad rock. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127(9), 726-740. doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2001)127:9(726)

Marinos, V., Marinos, P., i Hoek, E. (2005). The Geological Strength Index: Applications and limitations. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 64(1), 55-65. doi: 10.1007/s10064-004-0270-5

Hoek, E., i Diederichs, M. S. (2006). Empirical estimation of rock mass modulus. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43(2), 203-215. doi: 10.1016/j.ijrmms.2005.06.005

Hoek, E., i Martin, C. D. (2014). Fracture initiation and propagation in intact rock–a review. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6(4), 287-300. doi: 10.1016/j.jrmge.2014.06.001
 


Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Programa d'actes

Programa d'actes

Acte d'investidura de Dr. Honoris Causa:
Lloc: Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
Data: dimecres, 6 de març de 2019
Hora: 11.30 h

Cicle de conferències: L'enginyeria que transforma les roques
Lloc: Sala d'actes del Casino
Hora: 20.00 h

1 de març de 2019: Travessant 10 km de roques amb una tuneladora a Xile, a càrrec de Rabel Leonardo, Enginyer Tècnic de Mines i estudiant del Màster en Enginyeria Minera a la UPC Manresa.

8 de març de 2019: Els fonaments de les ciutats: enginyeria geològica i història, a càrrec d'Albert Ventayol, geòleg expert en geotècnia.

Exposició fotogràfica:
Dr Evert Hoek: el mestre de les roques
Lloc: Sala d'exposicions de la Casa Lluvià de Manresa
Dates: del 15 de febrer al 10 de març de 2019
Horari: de dimecres a dissabte de les 18.00 h a les 20.30 h

 


Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In
© UPC. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
C/ Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona (Edifici K2M, Planta S1, Despatx S103-S104, Campus Nord)
Tel.:+34 93 401 61 38
Info.biblioteques@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu
Comparteix:
Facebook Twitter Google+ Linked In

Segueix-nos:
Facebook Twitter