Presentació de la col·lecció
Fons documental
Memòria Gràfica de Catalunya
Recursos de Bibliotècnica
Enllaços
Galeria d’imatges
BIBLIOTECA DE LA FACULTAT
DE NÀUTICA DE BARCELONA
 
Servei de Biblioteques, Publ. i Arxius
 

Amb dos-cents trenta-cinc anys d'història de l' Escola, la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona ha anat formant un respectable patrimoni documental sobre les ciències i tècniques relacionades amb la mar i la navegació.

Aquest patrimoni reuneix una col.lecció molt il·lustrativa per conèixer l'evolució de les matèries que es van anar impartint a l'Escola de Nàutica al llarg d'aquests dos segles i mig: Geometria i trigonometria plana i esfèrica, Astronomia, Instruments de navegació, Aritmètica, Àlgebra, Geografia física i política, Física experimental, Pilotatge i maniobres, Estiba, Dibuix lineal i topogràfic, Hidrografia, Mecànica aplicada, Resistència de materials, Construcció naval, Teoria del vaixell, Higiene naval, Anglès, Dret i legislació marítima, Electricitat, Meteorologia i oceanografia, Motors i màquines marines, etc.

El fons recull uns 3.300 volums que daten des de 1669 fins a 1950, una col·lecció de 130 títols de revista i un fons cartogràfic amb 200 cartes nàutiques antigues d'on cal destacar les 75 cartes manuscrites realitzades per estudiants de l'antiga escola durant els segles XVIII.

L'objectiu d'aquest portal és posar a l'abast d'historiadors i investigadors un dels fons bibliogràfics històrics més importants en l'àmbit de les ciències nàutiques.