Biblioteca Campus Baix Llobregat (BCBL)
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 7, 9
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 7, 9
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 7, 9
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 7, 9
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 8, 9
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 8, 9
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 8, 9
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 8, 9
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
15:00-15:29
Sales disponibles:
5, 6, 7, 8
15:30-15:59
Sales disponibles:
3, 5, 6, 8
16:00-16:29
Sales disponibles:
3, 5, 6
16:30-16:59
Sales disponibles:
3, 5
17:00-17:29
Sales disponibles:
3, 5
17:30-17:59
Sales disponibles:
3
18:00-18:29
Sales disponibles:
3, 7, 8
18:30-18:59
Sales disponibles:
3, 6, 7, 8, 9
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
     
Biblioteca Campus Terrassa (BCT)
08:30-08:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 10, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
16:00-16:29
Sales disponibles:
10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
16:30-16:59
Sales disponibles:
10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
17:00-17:29
Sales disponibles:
10, 11, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 8
17:30-17:59
Sales disponibles:
10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 8
18:00-18:29
Sales disponibles:
10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
18:30-18:59
Sales disponibles:
10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
19:00-19:29
Sales disponibles:
10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
19:30-19:59
Sales disponibles:
10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
20:00-20:15
Sales disponibles:
10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Biblioteca Campus Manresa (BCUM)
08:30-08:59
Sales disponibles:
LF, 2, 3
09:00-09:29
Sales disponibles:
LF
09:30-09:59
Sales disponibles:
LF
10:00-10:29
Sales disponibles:
LF
10:30-10:59
Sales disponibles:
LF
11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29
Sales disponibles:
2
12:30-12:59
Sales disponibles:
2
13:00-13:29
Sales disponibles:
2
13:30-13:59
Sales disponibles:
2
14:00-14:29
Sales disponibles:
2, 3
14:30-14:59
Sales disponibles:
2
15:00-15:29
Sales disponibles:
2
15:30-15:59 16:00-16:29 16:30-16:59 17:00-17:29
17:30-17:59 18:00-18:29 18:30-18:59
Sales disponibles:
3
19:00-19:29 19:30-19:59 20:00-20:15
Sales disponibles:
2
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 3
09:00-09:29
Sales disponibles:
1
09:30-09:59
Sales disponibles:
1
10:00-10:29
Sales disponibles:
1
10:30-10:59
Sales disponibles:
1
11:00-11:29
Sales disponibles:
1
11:30-11:59
Sales disponibles:
1
12:00-12:29
Sales disponibles:
1
12:30-12:59
Sales disponibles:
1
13:00-13:29
Sales disponibles:
1
13:30-13:59
Sales disponibles:
1
14:00-14:29
Sales disponibles:
1
14:30-14:59
Sales disponibles:
1
15:00-15:29
Sales disponibles:
1
15:30-15:59
Sales disponibles:
1
16:00-16:29
Sales disponibles:
1
16:30-16:59 17:00-17:29 17:30-17:59
18:00-18:29
Sales disponibles:
1
18:30-18:59
Sales disponibles:
1
19:00-19:29
Sales disponibles:
1
19:30-19:59
Sales disponibles:
1
20:00-20:29
Sales disponibles:
1
20:30-20:45
Sales disponibles:
1
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 2
09:00-09:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 7
09:30-09:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 7
10:00-10:29
Sales disponibles:
4, 5, 7
10:30-10:59
Sales disponibles:
4, 5, 7
11:00-11:29
Sales disponibles:
5, 7
11:30-11:59
Sales disponibles:
5, 7
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 5, 7
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 5, 7
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 7
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 7
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 7
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 7
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 7
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 7
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 7
18:00-18:29
Sales disponibles:
7
18:30-18:59
Sales disponibles:
7
19:00-19:29
Sales disponibles:
7
19:30-19:59
Sales disponibles:
7
20:00-20:29
Sales disponibles:
1, 7
20:30-20:45
Sales disponibles:
1, 2, 6, 7
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 1
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 7, 8
10:30-10:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 7, 8
11:00-11:29
Sales disponibles:
2, 4, 7, 8
11:30-11:59
Sales disponibles:
2, 4, 7, 8
12:00-12:29
Sales disponibles:
2, 4, 6, 7, 8
12:30-12:59
Sales disponibles:
2, 4, 6, 7, 8
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 6, 7, 8
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 7, 8
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 7, 8
16:30-16:59
Sales disponibles:
6, 7, 8
17:00-17:29
Sales disponibles:
6, 7, 8
17:30-17:59
Sales disponibles:
6, 7, 8
18:00-18:29
Sales disponibles:
3, 5, 6, 7, 8
18:30-18:59
Sales disponibles:
3, 5, 6, 7, 8
19:00-19:29
Sales disponibles:
2, 3, 5, 6, 7, 8
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
20:00-20:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
20:30-20:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (Sales doctorands)
09:00-09:29
Sales disponibles:
1
09:30-09:59
Sales disponibles:
1
10:00-10:29
Sales disponibles:
1
10:30-10:59
Sales disponibles:
1
11:00-11:29
Sales disponibles:
1
11:30-11:59
Sales disponibles:
1
12:00-12:29
Sales disponibles:
1
12:30-12:59
Sales disponibles:
1
13:00-13:29
Sales disponibles:
1
13:30-13:59
Sales disponibles:
1
14:00-14:29
Sales disponibles:
1
14:30-14:59
Sales disponibles:
1
15:00-15:29
Sales disponibles:
1
15:30-15:59
Sales disponibles:
1
16:00-16:29
Sales disponibles:
1
16:30-16:59
Sales disponibles:
1
17:00-17:29
Sales disponibles:
1
17:30-17:59
Sales disponibles:
1
18:00-18:29
Sales disponibles:
1
18:30-18:59
Sales disponibles:
1
19:00-19:29
Sales disponibles:
1
19:30-19:59
Sales disponibles:
1
20:00-20:29
Sales disponibles:
1
20:30-20:45
Sales disponibles:
1
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (S108-109)
09:00-09:29
Sales disponibles:
SDR
09:30-09:59
Sales disponibles:
SDR
10:00-10:29
Sales disponibles:
SDR
10:30-10:59
Sales disponibles:
SDR
11:00-11:29
Sales disponibles:
SDR
11:30-11:59
Sales disponibles:
SDR
12:00-12:29
Sales disponibles:
SDR
12:30-12:59
Sales disponibles:
SDR
13:00-13:29
Sales disponibles:
SDR
13:30-13:59
Sales disponibles:
SDR
14:00-14:29
Sales disponibles:
SDR
14:30-14:59
Sales disponibles:
SDR
15:00-15:29
Sales disponibles:
SDR
15:30-15:59
Sales disponibles:
SDR
16:00-16:29
Sales disponibles:
SDR
16:30-16:59
Sales disponibles:
SDR
17:00-17:29
Sales disponibles:
SDR
17:30-17:59
Sales disponibles:
SDR
18:00-18:29
Sales disponibles:
SDR
18:30-18:59
Sales disponibles:
SDR
19:00-19:29
Sales disponibles:
SDR
19:30-19:59
Sales disponibles:
SDR
20:00-20:29
Sales disponibles:
SDR
20:30-20:45
Sales disponibles:
SDR
A4 Campus Nord (CN)
08:00-08:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
08:30-08:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
09:00-09:29
Sales disponibles:
2, 3
09:30-09:59
Sales disponibles:
2, 3
10:00-10:29
Sales disponibles:
2, 3
10:30-10:59
Sales disponibles:
2, 3
11:00-11:29
Sales disponibles:
2, 3
11:30-11:59
Sales disponibles:
2, 3
12:00-12:29
Sales disponibles:
2, 3
12:30-12:59
Sales disponibles:
2, 3
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3
20:00-20:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
20:30-20:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
       
Biblioteca EEBE (EEBE) - Biblioteca
08:30-08:59
Sales disponibles:
BIB.2, BIB.4, BIB.7
09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29
Sales disponibles:
BIB.3
10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2
12:30-12:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2
13:00-13:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.6
13:30-13:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.5, BIB.6
14:00-14:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.6, BIB.7
14:30-14:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.6, BIB.7
15:00-15:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.4, BIB.5
15:30-15:59
Sales disponibles:
BIB.2, BIB.4, BIB.5
16:00-16:29
Sales disponibles:
BIB.4, BIB.5
16:30-16:59
Sales disponibles:
BIB.4, BIB.5
17:00-17:29
Sales disponibles:
BIB.4, BIB.5
17:30-17:59
Sales disponibles:
BIB.4, BIB.5
18:00-18:29
Sales disponibles:
BIB.4, BIB.5
18:30-18:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.4, BIB.5
19:00-19:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.4, BIB.5
19:30-19:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.4, BIB.5
20:00-20:15
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.4, BIB.5, BIB.7
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 5
08:30-08:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
09:00-09:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
09:30-09:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
10:00-10:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
10:30-10:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
11:00-11:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
11:30-11:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59 14:00-14:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
14:30-14:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
15:00-15:29 15:30-15:59 16:00-16:29
Sales disponibles:
P5.44
16:30-16:59
Sales disponibles:
P5.44
17:00-17:29
Sales disponibles:
P5.44
17:30-17:59
Sales disponibles:
P5.44
18:00-18:29
Sales disponibles:
P5.44
18:30-18:59
Sales disponibles:
P5.44
19:00-19:29
Sales disponibles:
P5.44
19:30-19:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
20:00-20:15
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 6
08:30-08:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
09:00-09:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
09:30-09:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
10:00-10:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
10:30-10:59
Sales disponibles:
P6.33
11:00-11:29
Sales disponibles:
P6.33
11:30-11:59
Sales disponibles:
P6.33
12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59 14:00-14:29
14:30-14:59
Sales disponibles:
P6.49
15:00-15:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
15:30-15:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
16:00-16:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
16:30-16:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
17:00-17:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
17:30-17:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
18:00-18:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
18:30-18:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
19:00-19:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
19:30-19:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
20:00-20:15
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 7
08:30-08:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
09:00-09:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
09:30-09:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
13:30-13:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
14:00-14:29
14:30-14:59 15:00-15:29 15:30-15:59 16:00-16:29 16:30-16:59 17:00-17:29
Sales disponibles:
P7.40
17:30-17:59
Sales disponibles:
P7.40
18:00-18:29
Sales disponibles:
P7.40
18:30-18:59
Sales disponibles:
P7.40
19:00-19:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
19:30-19:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
20:00-20:15
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 8
08:30-08:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
09:00-09:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
09:30-09:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
10:00-10:29
Sales disponibles:
P8.47
10:30-10:59
Sales disponibles:
P8.47
11:00-11:29
Sales disponibles:
P8.47
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59 14:00-14:29
14:30-14:59 15:00-15:29 15:30-15:59 16:00-16:29 16:30-16:59 17:00-17:29
17:30-17:59
Sales disponibles:
P8.47
18:00-18:29
Sales disponibles:
P8.47
18:30-18:59
Sales disponibles:
P8.47
19:00-19:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
19:30-19:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
20:00-20:15
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 9
08:30-08:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
09:00-09:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
09:30-09:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
10:00-10:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
10:30-10:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
11:00-11:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
11:30-11:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
12:00-12:29
Sales disponibles:
P9.48
12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59 14:00-14:29
14:30-14:59
Sales disponibles:
P9.47
15:00-15:29 15:30-15:59 16:00-16:29 16:30-16:59 17:00-17:29
17:30-17:59 18:00-18:29 18:30-18:59
Sales disponibles:
P9.47
19:00-19:29
Sales disponibles:
P9.47
19:30-19:59
Sales disponibles:
P9.47
20:00-20:15
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
Biblioteca EPSEB (EPSEB)
08:30-08:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
10:30-10:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
11:00-11:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
11:30-11:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
12:00-12:29
Sales disponibles:
2, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
12:30-12:59
Sales disponibles:
2, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
13:00-13:29
Sales disponibles:
2, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
15:30-15:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
16:00-16:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
16:30-16:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
17:00-17:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
17:30-17:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
18:00-18:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
19:30-19:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
 
Biblioteca EPSEVG (EPSEVG)
08:30-08:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
19:30-19:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
 
Biblioteca ETSAB (ETSAB)
08:30-08:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
 
Biblioteca ETSEIB (ETSEIB)
08:30-08:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, F5, F6, F7, F8
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, F5, F6, F7, F8
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, F5, F6, F7, F8
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, F5, F6, F7, F8
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, F5, F6, F7, F8
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, F5, F6, F7, F8
12:00-12:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
12:30-12:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
13:00-13:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
13:30-13:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
14:00-14:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
14:30-14:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
15:00-15:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
15:30-15:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
16:00-16:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
16:30-16:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
18:00-18:29
Sales disponibles:
3, 4, F5, F6, F7, F8
18:30-18:59
Sales disponibles:
3, 4, F6, F7, F8
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 3, 4, F6, F7, F8
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
20:00-20:15
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
Biblioteca FME (FME)
09:00-09:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
09:15-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
09:30-09:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
09:45-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:00-10:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:15-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:30-10:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:45-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:00-11:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:15-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:30-11:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:45-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:00-12:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:15-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:30-12:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:45-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:00-13:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:15-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:30-13:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:45-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
14:00-14:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
14:15-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
14:30-14:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
14:45-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
15:00-15:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
15:15-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
15:30-15:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
15:45-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
16:00-16:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
16:15-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
16:30-16:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
16:45-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
17:00-17:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
17:15-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
17:30-17:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
17:45-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
18:00-18:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
18:15-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
18:30-18:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
18:45-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
19:00-19:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
19:15-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
19:30-19:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6