Biblioteca Campus Baix Llobregat (BCBL)
09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29 11:30-11:59
12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
2, 4, 5, 9
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
15:00-15:29
Sales disponibles:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
15:30-15:59
Sales disponibles:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16:00-16:29
Sales disponibles:
2, 5, 6, 7, 8, 9
16:30-16:59
Sales disponibles:
2, 5, 6, 7, 8, 9
17:00-17:29
Sales disponibles:
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
17:30-17:59
Sales disponibles:
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
18:00-18:29
Sales disponibles:
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
18:30-18:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
     
Biblioteca Campus Terrassa (BCT)
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
20:00-20:15
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Biblioteca Campus Manresa (BCUM)
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
LF, 2, Sud
14:00-14:29
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, Sud
14:30-14:59
Sales disponibles:
Nord, 2, Sud
15:00-15:29
Sales disponibles:
Nord, 2, 3, Sud
15:30-15:59
Sales disponibles:
Nord, 2, 3, Sud
16:00-16:29
Sales disponibles:
2, 3, Sud
16:30-16:59
Sales disponibles:
2, 3, Sud
17:00-17:29
Sales disponibles:
2, 3, Sud
17:30-17:59
Sales disponibles:
2, 3, Sud
18:00-18:29
Sales disponibles:
Nord, 2, 3, Sud
18:30-18:59
Sales disponibles:
Nord, 2, 3, Sud
19:00-19:29
Sales disponibles:
Nord, 2, 3, Sud
19:30-19:59
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
20:00-20:15
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 3
09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29 11:30-11:59
12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1
14:00-14:29
Sales disponibles:
1
14:30-14:59
Sales disponibles:
1
15:00-15:29
Sales disponibles:
1
15:30-15:59
Sales disponibles:
1
16:00-16:29
Sales disponibles:
1
16:30-16:59
Sales disponibles:
1
17:00-17:29
Sales disponibles:
1
17:30-17:59
Sales disponibles:
1
18:00-18:29
Sales disponibles:
1
18:30-18:59
Sales disponibles:
1
19:00-19:29
Sales disponibles:
1
19:30-19:59
Sales disponibles:
1
20:00-20:29
Sales disponibles:
1
20:30-20:45
Sales disponibles:
1
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 2
09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29 11:30-11:59
12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 6, 7
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 6, 7
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
20:00-20:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
20:30-20:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 1
09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29 11:30-11:59
12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 5, 6, 8
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 5, 6, 7, 8
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
20:00-20:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
20:30-20:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (Sales doctorands)
09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29 11:30-11:59
12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1
14:00-14:29
Sales disponibles:
1
14:30-14:59
Sales disponibles:
1
15:00-15:29
Sales disponibles:
1
15:30-15:59
Sales disponibles:
1
16:00-16:29
Sales disponibles:
1
16:30-16:59
Sales disponibles:
1
17:00-17:29
Sales disponibles:
1
17:30-17:59
Sales disponibles:
1
18:00-18:29
Sales disponibles:
1
18:30-18:59
Sales disponibles:
1
19:00-19:29
Sales disponibles:
1
19:30-19:59
Sales disponibles:
1
20:00-20:29
Sales disponibles:
1
20:30-20:45
Sales disponibles:
1
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (S108-109)

La ubicació romandrà tancada.

A4 Campus Nord (CN)
08:00-08:29 08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59
11:00-11:29 11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 3, SS
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 3, SS
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 3, SS
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 3, SS
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
20:00-20:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
20:30-20:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, SS
       
Biblioteca EEBE (EEBE) - Biblioteca
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
BIB.3, BIB.4, BIB.5
14:00-14:29
Sales disponibles:
BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
14:30-14:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
15:00-15:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
15:30-15:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
16:00-16:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
16:30-16:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
17:00-17:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
17:30-17:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6
18:00-18:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
18:30-18:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
19:00-19:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
19:30-19:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
20:00-20:15
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 5
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
P5.45
14:00-14:29
Sales disponibles:
P5.44
14:30-14:59
Sales disponibles:
P5.44
15:00-15:29
Sales disponibles:
P5.44
15:30-15:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
16:00-16:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
16:30-16:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
17:00-17:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
17:30-17:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
18:00-18:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
18:30-18:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
19:00-19:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
19:30-19:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
20:00-20:15
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 6
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
14:00-14:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.49
14:30-14:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
15:00-15:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
15:30-15:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
16:00-16:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
16:30-16:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
17:00-17:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
17:30-17:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
18:00-18:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
18:30-18:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
19:00-19:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
19:30-19:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
20:00-20:15
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 7
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59 14:00-14:29
Sales disponibles:
P7.40
14:30-14:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
15:00-15:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
15:30-15:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
16:00-16:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
16:30-16:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
17:00-17:29
Sales disponibles:
P7.40
17:30-17:59
Sales disponibles:
P7.40
18:00-18:29
Sales disponibles:
P7.40
18:30-18:59
Sales disponibles:
P7.40
19:00-19:29
Sales disponibles:
P7.40
19:30-19:59
Sales disponibles:
P7.40
20:00-20:15
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 8
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
14:00-14:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
14:30-14:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
15:00-15:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
15:30-15:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
16:00-16:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
16:30-16:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
17:00-17:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
17:30-17:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
18:00-18:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
18:30-18:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
19:00-19:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
19:30-19:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
20:00-20:15
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 9
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
14:00-14:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
14:30-14:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
15:00-15:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
15:30-15:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
16:00-16:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
16:30-16:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
17:00-17:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
17:30-17:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
18:00-18:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
18:30-18:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
19:00-19:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
19:30-19:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
20:00-20:15
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
Biblioteca EPSEB (EPSEB)
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
19:30-19:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
 
Biblioteca EPSEVG (EPSEVG)
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
15:00-15:29
Sales disponibles:
2, 4, 5
15:30-15:59
Sales disponibles:
2, 4, 5
16:00-16:29
Sales disponibles:
2, 4, 5
16:30-16:59
Sales disponibles:
2, 4, 5
17:00-17:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5
17:30-17:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, 5
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
19:30-19:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
 
Biblioteca ETSAB (ETSAB)
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
2, 3, 4
14:00-14:29
Sales disponibles:
2, 3, 4
14:30-14:59
Sales disponibles:
2, 3, 4
15:00-15:29
Sales disponibles:
2, 3, 4
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
 
Biblioteca ETSEIB (ETSEIB)
08:30-08:59 09:00-09:29 09:30-09:59 10:00-10:29 10:30-10:59 11:00-11:29
11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29 13:30-13:59
Sales disponibles:
1, F5, F6, F7, F8
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 4, F5, F6, F7, F8
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 3, 4, F5, F6, F7, F8
17:00-17:29
Sales disponibles:
3, 4, F5, F6, F7, F8
17:30-17:59
Sales disponibles:
3, 4, F5, F6, F7, F8
18:00-18:29
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
18:30-18:59
Sales disponibles:
2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
19:30-19:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, F5, F6, F7, F8
20:00-20:15
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, F5, F6, F7, F8