Biblioteca Campus Baix Llobregat (BCBL)
10:30-10:59 11:00-11:29 11:30-11:59 12:00-12:29 12:30-12:59 13:00-13:29
13:30-13:59 14:00-14:29 14:30-14:59 15:00-15:29 15:30-15:59 16:00-16:29
16:30-16:59 17:00-17:29 17:30-17:59 18:00-18:29 18:30-18:59 19:00-19:29
Biblioteca Campus Terrassa (BCT)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Manresa (BCUM)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 3

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 2

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 1

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (Sales doctorands)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (S108-109)

La ubicació romandrà tancada.

A4 Campus Nord (CN)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EEBE (EEBE) - Biblioteca

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 5

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 6

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 7

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 8

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 9

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EPSEB (EPSEB)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EPSEVG (EPSEVG)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca ETSAB (ETSAB)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca ETSEIB (ETSEIB)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca FME (FME)

La ubicació romandrà tancada.