Biblioteca Campus Baix Llobregat (BCBL)
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   
Biblioteca Campus Terrassa (BCT)
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13:30-13:45
Sales disponibles:
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Biblioteca Campus Manresa (BCUM)
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
09:30-09:59
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
10:00-10:29
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
10:30-10:59
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
11:00-11:29
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
11:30-11:59
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
12:00-12:29
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
12:30-12:59
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
13:00-13:29
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
13:30-13:45
Sales disponibles:
LF, Nord, 2, 3, Sud
 
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 3

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 2
09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
14:00-14:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
14:30-14:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
15:00-15:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
15:30-15:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
16:00-16:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
16:30-16:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17:00-17:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17:30-17:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
18:00-18:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
18:30-18:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
19:00-19:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
19:30-19:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
   
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta 1

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (Sales doctorands)
09:00-09:29
Sales disponibles:
1
09:30-09:59
Sales disponibles:
1
10:00-10:29
Sales disponibles:
1
10:30-10:59
Sales disponibles:
1
11:00-11:29
Sales disponibles:
1
11:30-11:59
Sales disponibles:
1
12:00-12:29
Sales disponibles:
1
12:30-12:59
Sales disponibles:
1
13:00-13:29
Sales disponibles:
1
13:30-13:59
Sales disponibles:
1
14:00-14:29
Sales disponibles:
1
14:30-14:59
Sales disponibles:
1
15:00-15:29
Sales disponibles:
1
15:30-15:59
Sales disponibles:
1
16:00-16:29
Sales disponibles:
1
16:30-16:59
Sales disponibles:
1
17:00-17:29
Sales disponibles:
1
17:30-17:59
Sales disponibles:
1
18:00-18:29
Sales disponibles:
1
18:30-18:59
Sales disponibles:
1
19:00-19:29
Sales disponibles:
1
19:30-19:45
Sales disponibles:
1
   
Biblioteca Campus Nord (BRGF) - Planta -1 (S108-109)
09:00-09:29
Sales disponibles:
SDR
09:30-09:59
Sales disponibles:
SDR
10:00-10:29
Sales disponibles:
SDR
10:30-10:59
Sales disponibles:
SDR
11:00-11:29
Sales disponibles:
SDR
11:30-11:59
Sales disponibles:
SDR
12:00-12:29
Sales disponibles:
SDR
12:30-12:59
Sales disponibles:
SDR
13:00-13:29
Sales disponibles:
SDR
13:30-13:59
Sales disponibles:
SDR
14:00-14:29
Sales disponibles:
SDR
14:30-14:59
Sales disponibles:
SDR
15:00-15:29
Sales disponibles:
SDR
15:30-15:59
Sales disponibles:
SDR
16:00-16:29
Sales disponibles:
SDR
16:30-16:59
Sales disponibles:
SDR
17:00-17:29
Sales disponibles:
SDR
17:30-17:59
Sales disponibles:
SDR
18:00-18:29
Sales disponibles:
SDR
18:30-18:59
Sales disponibles:
SDR
19:00-19:29
Sales disponibles:
SDR
19:30-19:45
Sales disponibles:
SDR
   
A4 Campus Nord (CN)

La ubicació romandrà tancada.

Biblioteca EEBE (EEBE) - Biblioteca
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
09:30-09:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
10:00-10:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
10:30-10:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
11:00-11:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
11:30-11:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
12:00-12:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
12:30-12:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
13:00-13:29
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
13:30-13:59
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
14:00-14:15
Sales disponibles:
BIB.1, BIB.2, BIB.3, BIB.4, BIB.5, BIB.6, BIB.7
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 5
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
09:30-09:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
10:00-10:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
10:30-10:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
11:00-11:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
11:30-11:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
12:00-12:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
12:30-12:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
13:00-13:29
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
13:30-13:59
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
14:00-14:15
Sales disponibles:
P5.44, P5.45
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 6
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
09:30-09:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
10:00-10:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
10:30-10:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
11:00-11:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
11:30-11:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
12:00-12:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
12:30-12:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
13:00-13:29
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
13:30-13:59
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
14:00-14:15
Sales disponibles:
P6.33, P6.48, P6.49
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 7
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
09:30-09:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
10:00-10:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
10:30-10:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
11:00-11:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
11:30-11:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
12:00-12:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
12:30-12:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
13:00-13:29
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
13:30-13:59
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
14:00-14:15
Sales disponibles:
P7.39, P7.40
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 8
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
09:30-09:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
10:00-10:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
10:30-10:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
11:00-11:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
11:30-11:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
12:00-12:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
12:30-12:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
13:00-13:29
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
13:30-13:59
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
14:00-14:15
Sales disponibles:
P8.47, P8.48
Biblioteca EEBE (EEBE) - Planta 9
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
09:30-09:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
10:00-10:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
10:30-10:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
11:00-11:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
11:30-11:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
12:00-12:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
12:30-12:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
13:00-13:29
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
13:30-13:59
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
14:00-14:15
Sales disponibles:
P9.47, P9.48
Biblioteca EPSEB (EPSEB)
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
14:00-14:15
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SDF
Biblioteca EPSEVG (EPSEVG)
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
13:30-13:45
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5
 
Biblioteca ETSAB (ETSAB)
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
09:30-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
10:00-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
10:30-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
11:00-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
11:30-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
12:00-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
12:30-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
13:00-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
13:30-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4
 
Biblioteca ETSEIB (ETSEIB)
08:30-08:59 09:00-09:29
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
09:30-09:59
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
10:00-10:29
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
10:30-10:59
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
11:00-11:29
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
11:30-11:59
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
12:00-12:29
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
12:30-12:59
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
13:00-13:29
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
13:30-13:45
Sales disponibles:
F5, F6, F7, F8, 2, 3, 4
 
Biblioteca FME (FME)
09:00-09:14 09:15-09:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
09:30-09:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
09:45-09:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:00-10:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:15-10:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:30-10:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
10:45-10:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:00-11:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:15-11:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:30-11:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
11:45-11:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:00-12:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:15-12:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:30-12:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
12:45-12:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:00-13:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:15-13:29
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:30-13:44
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
13:45-13:59
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6
14:00-14:14
Sales disponibles:
1, 2, 3, 4, 5, 6