Universitat Politècnica de Catalunya   març 2020

Publica en accés obert els continguts docents

Publica en accés obert els continguts docents

A UPCommons pots publicar en accés obert els materials que utilitzes per la teva docència i compartir-los també amb els estudiants.

Contiguts docents a UPCommons
Contacte

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Eines i recursos per a la docència

Eines i recursos per a la docència

Disposes d'eines per impartir les teves classes virtuals i de recursos 2.0 per fer més efectiva l’activitat docent.

Eines bàsiques per a la docència no presencial
El calaix, recursos per a la docència

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Cercador DiscoveryUPC i botó eBIB

Cercador DiscoveryUPC i botó eBIB

Quan busquis informació, utilitza el DiscoveryUPC, el cercador per accedir als recursos de la Biblioteca digital i també a la producció docent i de recerca feta a la UPC (tesis defensades, articles publicats, etc.).

Important! Si fas servir Google, GoogleScholar o els recursos de les teves adreces d'interès, recorda instal·lar el botó eBib al teu navegador per accedir al text complet dels articles i altres recursos no gratuïts subscrits per la UPC.

Accés a eBIB
DiscoveryUPC: troba articles, llibres, etc.

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Ampliació temporal de l'accés a recursos electrònics

Ampliació temporal de l'accés a recursos electrònics

Durant el període de tancament, alguns editors de recursos electrònics ofereixen continguts addicionals als contractats habitualment.
Anirem actualitzant la llista d'ampliacions a mida que arribin noves ofertes!   

Consulta'ls

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Publicacions a DRAC/UPCommons PAR2019

Publicacions a DRAC/UPCommons PAR2019

Si encara no has adjuntat el postprint dels teus articles o la versió electrònica de la resta de publicacions, pots fer-ho entrant a DRAC i adjuntant-la a l'activitat.  

Seguim normalitzant les publicacions a DRAC per als punts PAR2019 i dipositant una versió a UPCommons en accés obert d'acord amb la política editorial de les revistes i els congressos.  

Accés a DRAC
Contacte

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Accés obert a publicacions i dades de recerca

Accés obert a publicacions i dades de recerca

Vols saber-ne més sobre la publicació en accés obert? Et convidem a consultar l'apartat de Bibliotècnica sobre publicar dades de recerca en obert. 

També t'animem a veure la pel.lícula Paywall, the business of scholarship i a seguir el micro-mooc sobre la ciència oberta!

Pel·lícula Paywall, the business of scholarship
Bibliotècnica: dades de recerca en obert
Micro-mooc Ciència oberta

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Pregunta'ns

Pregunta'ns

Les biblioteques estan tancades però nosaltres continuem treballant telemàticament. Fes-nos arribar qualsevol dubte o consulta.
Tenim una bústia general i una bústia per a cadascuna de les biblioteques.

Contacte

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In
© UPC. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
C/ Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona (Edifici K2M, Planta S1, Despatx S103-S104, Campus Nord)
Tel.:+34 93 401 61 38
Info.biblioteques@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu
Comparteix:
Facebook Twitter Google+ Linked In

Segueix-nos:
Facebook Twitter