Universitat Politècnica de Catalunya   abril 2020

Presentació

Presentació

Llibres UPC recull els llibres en format digital editats per les diferents unitats de la universitat dipositats a UPCommons.
Us presentem els llibres de l'àmbit de les matemàtiques i estadística  classificats per grans temes per facilitar la seva consulta. 
La consulta d'aquesta col·lecció està restringida a usuaris UPC. Recordeu de tenir el botó eBIB instal·lat al vostre navegador per accedir a les col·leccions digitals.

Accés a Llibres UPC

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Àlgebra

Álgebra lineal : teoría y práctica Algebra lineal Fonaments i estructures d'àlgebra lineal Àlgebra i equacions diferencials Álgebra lineal en la educación para el desarrollo sostenible Introducción a la teoría de matrices positivas : aplicaciones Álgebra lineal : problemas resueltos Introducción a la teoría de matrices polinomiales Forma reduïda de Jordan : aplicacions Matemática discreta Matemàtica discreta : problemes resolts Lògica de primer ordre Introducció a la lògica

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Anàlisi matemàtica

Análisis matemático : teoría y práctica Funcions reals d'una variable real Càlcul I : teoria i exercicis Càlcul diferencial de n variables : problemes resolts Càlcul diferencial d'una variable : problemes resolts Cálculo avanzado para ingeniería : teoría, problemas resueltos y aplicaciones Càlcul d'una variable Fonaments de càlcul Aprenentatge de càlcul Càlcul diferencial d'una i diverses variables : problemes resolts Cálculo : problemas y soluciones Origen y desarrollo histórico del cálculo infinitesimal Càlcul integral per a enginyers Anàlisi matemàtica d'una variable : fonaments i aplicacions Equacions diferencials i transformada de Laplace

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Anàlisi numèrica

Cálculo numérico Càlcul numèric : teoria i pràctica Modelado y simulación : aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios Métodos numéricos : introducción, aplicaciones y programación Càlcul numèric Métodos numéricos con MATLAB : aplicación a las telecomunicaciones Introducció a la simulació Curs d'elements finits amb aplicacions

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Equacions diferencials

Ecuaciones diferenciales : teoría y práctica Equacions diferencials : problemes resolts Equacions diferencials i transformada de Laplace Àlgebra i equacions diferencials

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Estadística

Estadística y probabilidades : teoría y práctica Estadística multivariable Estadística multivariable Probabilitat i estadística matemàtica : teoria i problemes resolts Probabilitat i estadística Probabilitat i estadística Estadística aplicada per a enginyeria Estadística per a enginyers informàtics Series temporales Gestión de la calidad

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Geometria

Geometría lineal : teoría y práctica Geometria Geometria diferencial de corbes i superfícies Topologia Geometría para la informática gráfica y CAD Laboratori de geometria computacional

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Matemàtica financera

Teoría de juegos Teoría de juegos

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In

Matemàtica general

Fonaments matemàtics : com apendre a resoldre problemes. Raonament i demostració Zàping matemàtic Matemàtiques per a l'òptica i l'optometria Matemàtiques de la telecomunicació

Comparteix:  Facebook Twitter Google+ Linked In
© UPC. Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
Pau Gargallo 14, 08028 Barcelona
Tel.:+34 93 401 70 20
biblioteca.FME@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu/fme
Comparteix:
Facebook Twitter Google+ Linked In

Segueix-nos:
Facebook Twitter Instagram Issuu Diigo