Universitat Politècnica de Catalunya   juny 2024

V Jornada UPC de Ciència Oberta

V Jornada UPC de Ciència Oberta
Més informació
Inscripcions
Programa (PDF)

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Enquesta al PDI i doctorands del Campus sobre dades de recerca

Enquesta al PDI i doctorands del Campus sobre dades de recerca

L'objectiu d'aquesta enquesta és identificar les pràctiques i actituds respecte a les dades de recerca del personal investigador del Campus de Terrassa.

Els resultats ens permetran dissenyar serveis bibliotecaris que s'adaptin a les necessitats i expectatives dels investigadors i investigadores al llarg de tot el cicle de la recerca. L'enquesta és anònima i el temps per respondre-la és de menys de 10 minuts.

Gràcies per la teva col·laboració. Pots enviar els teus comentaris a biblioteca.campus.terrassa@upc.edu.

Accés a l'enquesta
Dades de recerca a la UPC

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Nova edició del taller: Millora la teva assignatura a ATENEA (disseny i estructura)

Nova edició del taller: Millora la teva assignatura a ATENEA (disseny i estructura)
Informació i inscripcions

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Nova subscripció a AccessEngineering

Nova subscripció a AccessEngineering

Nova subscripció a AccessEngineering de McGraw-Hill. Es tracta d'una base de dades d'enginyeria, especialment adreçada a professors, que conté més de 700 llibres de McGraw-Hill amb molts recursos útils per a la docència: eines per preparar als estudiants a resoldre problemes del món real, accés a llibres de text a nivell universitari, entre d'altres.

Permet la impressió i/o descàrrega limitada d'articles i capítols. Tots els llibres es poden recuperar de forma individual al DiscoveryUPC.

AccessEngineering
Gravació de la sessió de presentació

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Tallers ICE per a PDI i doctorands

Tallers ICE per a PDI i doctorands

Encara estàs a temps d'inscriure't a les properes activitats organitzades per l'ICE, adreçades al PDI i doctorands de la UPC, i que formen part de l’itinerari “La teva tesi doctoral":

12/06/2024 - 11-13h. Taller ICE 8: Gestió de Dades de Recerca. Anglès. EN LÍNIA
18/06/2024 - 11-13h. Taller ICE 9: DRAC per a doctorands. Català/Castellà. EN LÍNIA
20/06/2024 - 11-13h. Taller ICE 8: Gestió de Dades de Recerca. Català/Castellà. EN LÍNIA
11/07/2024 - 10-12h. Taller ICE 7: Ciència oberta. Català/Castellà. EN LÍNIA

Informació i inscripcions

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Revisió gratuïta de resums de tesis doctorals

Revisió gratuïta de resums de tesis doctorals

El Servei De Llengües i Terminologia de la UPC ofereix al PDI de la UPC la possibilitat d'encarregar la revisió gratuïta de resums (abstracts) de tesis doctorals en català i anglès i la seva traducció al català.

Per a sol·licitar aquest servei heu de fer la petició a través de https://demana.upc.edu/slt/ indicant al tema d'ajuda el concepte 'Encàrrec de correcció o traducció'.

Revisió gratuïta de resums de tesis
Tots els serveis: encàrrecs i tarifes de l'SLT

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Open Research Europe amplia els seus criteris d'eligibilitat

Open Research Europe amplia els seus criteris d'eligibilitat

Open Research Europe és una plataforma de publicació en accés obert, sense cap cost per l'autor, creada a finals de l'any 2020 per la Comissió Europea (CE).
Des de l'abril de 2024, tots els investigadors involucrats en qualsevol projecte o subvenció finançada per la Comissió Europea poden publicar els resultats de la seva recerca a ORE.
S'accepten articles dels següents àmbits temàtics: ciències naturals, enginyeria i tecnologia, ciències mèdiques, ciències agràries i veterinàries, ciències socials, humanitats i arts.

ORE Eligibility

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Agenda UPCArts

Agenda UPCArts
Agenda UPCArts

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Lectures per aquest estiu

Aquestes vacances, relaxa't amb una bona lectura. Consulta la guia de novel·la, on hi trobaràs una acurada selecció de novel·les disponibles a les biblioteques de la UPC agrupades per gèneres politècnics, o tria i remena directament entre tot el contingut literari de les biblioteques a través de DiscoveryUPC.
 

Bajo tierra seca / César Pérez Gellida Donde la luz se esconde / Mercè Guiu Ferran Estimada Gris / Sílvia Soler Blackwater. I, La riada / Michael McDowell ; traducción de Carles Andreu El Otro Einstein / Marie Benedict ; traducción de Andrea Rivas Més que una dona / Caitlin Moran ; traducció de Maria Callís Cabrera Hombres en mi situación / Per Petterson ; traducción de Lotte K. Tollefsen Vetlles en un veïnat de Dikanka / Nikolai Gógol ; traducció de Miquel Cabal Guarro Stoner / John Williams ; traducción de Antonio Díez Fernández La Caída de los gigantes / Ken Follett ; traducción de Anuvela

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Also in English

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5th UPC Open Science Day
The 5th UPC Open Science Day will be held on June 21, 2024. The event will take place in the Auditorium of the Barcelona School of Industrial Engineering (ETSEIB) from 9:00 AM to 1:45 PM.
Further information
R
egistration
Program (PDF)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Survey of teaching and research staff and PhD candidates at the Campus on research data
The objective of this survey is to identify practices and attitudes regarding research data among the research staff at the Terrassa Campus.
The results will allow us to design library services that adapt to the needs and expectations of researchers throughout the research cycle. The survey is anonymous and should take less than 10 minutes to complete.
Thank you very much for your collaboration. You can send any comments to biblioteca.campus.terrassa@upc.edu.
Access the survey
Research Data at UPC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New edition of the workshop: Improve your course on ATENEA (design and structure)
Date: July 4 and July 10, from 10:00 AM - 12:00 AM at Terrassa Campus
Information and registration

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New subscription to AccessEngineering
This is an engineering database, especially aimed at professors, containing over 700 McGraw-Hill books with many useful resources for teaching: tools to prepare students to solve real-world problems, access to university-level textbooks, among others. It allows limited printing and/or downloading of articles and chapters. All books can be individually retrieved through DiscoveryUPC.
AccessEngineering
Recording of the presentation session

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workshops of "Your doctoral thesis" itinerary
Free spots for the upcoming activities organized by the ICE, aimed at UPC faculty and doctoral students, and part of the "Your PhD Thesis" itinerary:

  • Workshop ICE 8: Management of research data. (Eng). Online. Date: 12/06/2024 from 11 am to 1 pm.
  • Workshop ICE 9: DRAC for PhD students. (Cat/Spa). In-person. Campus Diagonal Nord. Date: 18/06/2024 from 11 am to 1 pm.
  • Workshop ICE 8: Management of research data. (Cat/Spa). Online. Date: 20/06/2024 from 11am to 1 pm.
  • Workshop ICE 7: Open science. (Cat/Spa). Online. Date: 11/07/2024 from 10 to 12 am.
Information and registration

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Free review of doctoral thesis abstracts
The Language and Terminology Service of the UPC offers UPC faculty the possibility to request the free revision of doctoral thesis abstracts in Catalan and English, as well as their translation into Catalan. To request this service, you must submit your request through https://demana.upc.edu/slt/?lang=en_US, indicating "Order for correction or translation" in the subject line.
All services: orders and rates of the SLT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Research Europe expands its eligibility criteria
Open Research Europe is an open-access publishing platform, with no cost to the author, created by the European Commission (EC) in late 2020. Since April 2024, all researchers involved in any project or grant funded by the European Commission can publish the results of their research on ORE. Articles from the following thematic areas are accepted: natural sciences, engineering and technology, medical sciences, agricultural and veterinary sciences, social sciences, humanities, and arts.
ORE Eligibility

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Check out everything UPCArts has to offer in June!
UPCArts agenda
 


Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In

Horari

Juny 2024
dl dm dc dj dv ds dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juliol 2024
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tancada 8:30 - 20:30 8:30 - 14:00
9:00 - 21:00

Comparteix:  Facebook X (Twitter) Linked In
© UPC. Biblioteca del Campus de Terrassa
Plaça del Campus 1, 08222 Terrassa
Tel.:+34 93 739 80 62
biblioteca.campus.terrassa@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu/bct
Comparteix:
Facebook X (Twitter) Linked In

Segueix-nos:
X Youtube Instagram Flickr Slideshare Spotify