Serveis a l'usuari

La informació bibliogràfica es dóna directament als usuaris presencials o bé mitjançant el correu electrònic de la Biblioteca i dirigit al Fons Històric de Ciència i Tecnologia.

Es disposa de:

  • 12 punts de lectura
  • Escàner fins a DIN-A3
  • Suport per a càmera digital
  • Càmera digital d'ús intern
  • 1 ordinador per a la consulta

Fons Històric de Ciència i Tecnologia

Actualment el FHCT és utilitzat per professors, investigadors i estudiants, tant de la UPC com d'altres universitats catalanes, espanyoles i estrangeres.

Atén consultes de professionals (enginyers, arquitectes, economistes, historiadors, etc.) i altres ciutadans interessats en conèixer i comprendre les bases de la nostra civilització industrial actual.