Fons Històric de Ciència i Tecnologia

El Fons Històric de Ciència i Tecnologia conté uns 20100 llibres i 6700 volums de revistes, especialitzats en ciència i tecnologia publicats des del segle XVI fins a l'any 1950.

El Fons Històric de Ciència i Tecnologia està ubicat a la primera planta de la Biblioteca de l'ETSEIB.

Horari d'atenció:
Dilluns a divendres, de 9 a 14:30 h
Dimecres, de 9 a 14:30 h i de 16 a 18:30 h

Contacte: Montserrat Ramon (biblioteca.etseib@upc.edu)

Telèfon: 93 401 77 78

Fons Històric de Ciència i Tecnologia

Història

El FHCT de la Biblioteca de l'ETSEIB s'ha anat formant i consolidant a mida que ho feia la pròpia Escola. Quan l'any 1851 es funda l'Escola Industrial Barcelonesa, aquesta compta ja amb una petita col·lecció de llibres i revistes que aniran creixent amb els anys fins a convertir-se en una de les més importants biblioteques universitàries de Catalunya, de manera que es pot afirmar que una part principal del FHCT procedeix de l'anterior ubicació al carrer Urgell de Barcelona.

Com a dada interessant, podem aportar que el primer llibre de registre de la Biblioteca el 1851 ofereix el següent repartiment temàtic dels  materials bibliogràfics: química: 470; física: 6, càlcul i escriptura doble: 2; agricultura i botànica: 63; maquinària: 276; dibuix lineal: 2; dret mercantil: 11; total: 830 volums.

Per raons organitzatives i d'ubicació de matèries a la Biblioteca, s'ha considerat com a fons històric tots aquells documents editats abans de l'any 1951. Com és sabut, els criteris bibliotecaris per establir aquest tipus de divisions cronològiques són arbitraris, però en el nostre cas aquesta divisió temporal adquireix una certa consistència teòrica si tenim en compte la significativa data de l'any 1957, any de promulgació de la llei d'ensenyances tècniques. És especialment significatiu remarcar que no només les compres han sigut importants per al desenvolupament d'aquestes col·leccions, sinó que les donacions de particulars han tingut, i encara continuen tenint, un paper principal en el creixement del FHCT.