Millorar l'ambient de treball per als usuaris de la Biblioteca
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Desenvolupar una campanya de bons usos de la biblioteca
 • Realitzar enquestes als estudiants sobre les condicions d'estudi a la biblioteca i implementar-ne conclusions
Responsable: Montserrat Moragas Marsal
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha realitzat una campanya informativa per millorar els usos de la biblioteca per part dels estudiants basada en cartells, missatges a la pissarra informativa de la BRGF i al CanalBIB, flyers i missatges a les xarxes socials
 • S'han realitzat 703 enquestes als estudiants per analitzar la situació en quant al soroll / silenci per al treball a la BRGF
 • S'han reformat de manera important les plantes 1 i 3 de la BRGF, definint la planta 1 com a sala amb soroll permès i la planta 3 com a sala de silenci obligatori
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Incrementar la visibilitat i la informació vinculada als resultats de la recerca del Campus Nord
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Avançar en la revisió i la publicació a FUTUR i UPCommons dels reports de recerca retrospectius del Departament Ciències de la Computació
 • Revisar la informació a FUTUR i DRAC del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
 • Digitalitzar documents per publicar a UPCommons
 • Revisar i publicar a FUTUR i UPCommons els CV de 4 dels investigadors punters del Campus Nord
 • Elaborar, publicar i difondre la tercera edició de l'estudi comparatiu de la recerca en matemàtiques de la UPC
 • Elaborar, publicar i difondre la tercera edició de l'estudi comparatiu de la recerca en enginyeria civil de l'Escola de Camins
 • Incrementar el nombre de PDI del Campus Nord amb ORCID a DRAC
 • Publicar material infogràfic sobre les xarxes socials acadèmiques adreçada als investigadors del Campus Nord
 • Publicar a UPCommons actes de congressos organitzats per les unitats amb seu a Campus Nord
Responsable: Ruth Íñigo Robles
Principals indicadors / Resultats:

 • S'han introduït 847 reports de recerca retrospectius de departament de Ciències de la Computació
 • S'han revisat a DRAC i FUTUR un total de 1173 activitats i s'han publicat 594 documents a UPCommons del departament TSC
 • S'han digitalitzat 336 documents nous i s'ha publicat a UPCommons
 • S'han revisat a FUTUR i UPCommons la producció científica i el CV de 4 investigadors punters del Campus Nord
 • S'ha publicat la tercera edició de l'estudi bibliomètric comparatiu de la recerca en matemàtiques de la UPC
 • S'ha publicat la tercera edició de l'estudi bibliomètric comparatiu de la recerca enginyeria civil de l'Escola de Camins
 • S'ha aconseguit tenir 421 investigadors del Campus Nord amb ORCID a DRAC
 • S'han establert les bases per a la publicació durant 2017 de material infogràfic sobre les xarxes socials acadèmiques adreçada als investigadors del Campus Nord
 • S'han publicat a UPCommons les actes de 4 congressos organitzats per les unitats amb seu a Campus Nord: COMPLAS 2015, Severo Ochoa 2015-2016, JENUI 2016 i BSC Doctoral Symposium 2016
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
95% completat
Realitzar una prova pilot per incorporar el carnet UPC al web mòbil de les biblioteques i permetre realitzar les gestions associades
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Avaluar les possibilitats de lectura de pantalles mòbils dels equipaments disponibles
 • Avaluar les possibilitat d'implementació de serveis bibliotecaris i d'accés a la BRGF
 • Avaluar la integració de la funcionalitat pilot en l'entorn del web mòbil de les biblioteques de la UPC
Responsable: Andrés Pérez Gálvez
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha realitzat una prova pilot per garantir la lectura de pantalles mòbils des dels equipaments disponibles a la BRGF
 • S'ha implementat la nova funcionalitat per al préstec a les biblioteques de la UPC
Data d'inici: Setembre 2016

Data de fi: Setembre 2016
Assoliment:
100% completat
Introduir major flexibilitat, polivalència i transversalitat en les tasques del personal de la BRGF
Eix D: La qualitat del servei
Principals accions:

 • Revisar i introduir canvis en el repartiment de tasques del personal de la BRGF seguint criteris de flexibilitat en l'estructura per unitats
 • Revisar i introduir canvis en el repartiment de tasques del personal de la BRGF seguint criteris de flexibilitat en l'estructura per unitats
 • Revisar i introduir canvis en el sistema de cobertura dels taulells de la BRGF
 • Realització de sessions específiques adreçades al personal tècnic de suport a biblioteques sobre serveis i col·leccions
Responsable: Miquel Codina Vila
Principals indicadors / Resultats:

 • S'han incrementat les tasques del personal de la biblioteca distribuïdes en vàries unitats i s'han cobert els buits de servei presencial generats per la implementació a la BRGF de la Normativa del teletreball per al PAS de la UPC
 • S'ha reorganitzat la cobertura i prestació de serveis de la biblioteca en les àrees d'atenció presencial als usuaris, catalogació, adquisicions, interlocució amb els departaments
 • S'han realitzat 4 sessions específiques adreçades al personal tècnic de suport a biblioteques sobre FUTUR i UPCommons, Bases de dades i Mendeley, Normes i Web of Science i Scopus
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Potenciar l'ús de la bústia de suggeriments per part dels usuaris
Eix D: La qualitat del servei
Principals accions:

 • Promocionar la bústia de suggeriments a través de la cartelleria i altres canals de la BRGF
 • Facilitar l'ús de la bústia de suggeriments des del web de la BRGF
 • Avaluar la possibilitat de publicar les respostes als suggeriments dels usuaris
Responsable: Miquel Codina Vila
Principals indicadors / Resultats:

 • S'han rebut i contestat 217 suggeriments durant 2016
 • S'han publicat 19 suggeriments especialment rellevants al web de la BRGF
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Implementar i avaluar la prova pilot de l'obertura extraordinària de la BCT durant el període d'exàmens
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Elaborar els procediments de tasques i serveis
 • Seleccionar i formar els becaris
 • Coordinar i supervisar el correcte funcionament dels serveis implicats en l'obertura
 • Realitzar els informes i propostes de millora
Responsable: Lluisa Perona Gutiérrez
Grup de treball:
 • Biblioteques: Isabel Molinos Cervera
Principals indicadors / Resultats:

 • Procediments elaborats
 • Formació becaris feta
 • Anàlisi d'estadístiques d'ocupació, assistència i possibles incidències
 • Informes elaborats
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Juny 2016
Assoliment:
100% completat
Millorar l'equipament de l'Àrea de Recursos Electrònics de la biblioteca
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Programar el desplegament del nou maquinari
 • Crear una nova imatge amb el programari que hi ha actualment a les aules informàtiques de les escoles del campus
 • Retirar els ordinadors a substituir i gestionar la connexió a la xarax (IP + roseta) dels nous ordinadors
 • Instal·lar la nova imatge a tots els nous ordinadors de l'ARE
Responsable: Marta Roca Lefler
Grup de treball:
 • Biblioteques: Pere Batlle, SICT, Emma Galiana, becària Factoria
Principals indicadors / Resultats:

 • Accions previstes realitzades
 • Òptim rendiment de la nova imatge
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Juliol 2016
Assoliment:
100% completat
Augmentar el nombre de punts d'accés elèctric a les taules de les sales de lectura de la biblioteca
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Justificar la necessitat a la Direcció del Campus
 • Aconseguir el finançament per a la millora
 • Planificar el calendari de l'actuació
Responsable: Lluisa Perona Gutiérrez
Grup de treball:
 • Biblioteques: Josep Sanmiquel, Cap del Servei d'obres i manteniment del CT
Principals indicadors / Resultats:

 • Millora implementada
 • 90% de punts de lectura amb connexió elèctrica
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Juliol 2016
Assoliment:
100% completat
Incrementar i difondre la compra de llibres electrònics 
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Realitzar la tria de documents per comprar
 • Triar la plataforma de compra més adequada (facilitat de gestió, preu, ...)
 • Realitzar les comandes i la catalogació electrònica dels documents
 • Realitzar activitats de difusió a les xarxes socials
 • Dissenyar una infografia per explicar com realitzar la consulta dels llibres electrònics
Responsable: Isabel Molinos Cervera
Grup de treball:
 • Biblioteques: Susana Giralt Torres, Araceli Martínez Cano
Principals indicadors / Resultats:

 • 27 llibres comprats. Completat tot el grau
 • La infografia se substitueix per un vídeo elaborat per una altra biblioteca.
 • Difusió feta
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
90% completat
Incrementar el nombre de documents digitals dels diferents dipòsits d'UPCommons
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Revisar el circuit amb les escoles per aconseguir incrementar el nombre de documents a Treballs acadèmics UPC
 • Incrementar el nombre de documents a Revistes i congressos UPC, E-prints i tesis doctorals
 • Fer difusió d'UPCommons
Responsable: Miquel Puertas Molina
Grup de treball:
 • Biblioteques: Bibliotecaris BCT
Principals indicadors / Resultats:

 • 461 treballs acadèmics publicats (5 PFC ESEIAAT, 203 TFG ETSEIAT, 175 TFG FOOT, 22 TFG CITM, 56 TFM de diferents màsters oficials impartits al Campus de Terrassa).
 • 15 números i 132 articles publicats: Intangible Capital (5 números i 53 articles); JIEM (5 números i 53 articles); JAIRM (2 números i 7 articles); JOTSE (3 números i 19 articles).
 • 484 e-prints publicats (292 en obert, 109 amb embargament, 83 en tancat)
 • 54 tesis incorporades a TDX – Tesis Doctorals en Xarxa
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Potenciar l'ús dels llibres electrònics citats com a bibliografia docent
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Actualitzar els títols trobats (altes/baixes) Elaboració de reculls de títols per titulacions o quadrimestres Demanar la col·laboració dels coordinadors d'assignatures per la seva didusió entre els estudiants UPC Difusió dels títols, reculls pels canals habituals
Responsable: Gemma García López
Grup de treball:
 • Biblioteques: Laia Serveto Azorín, Mercè Piñol Domènech, Susanna Fernández Cañizar, Marta Hernández Bastida
Principals indicadors / Resultats:

 • Títols nous detectats Reculls per titulacions creats Difusions realitzades
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
60% completat
Conèixer les opinions dels estudiants del campus a través d'enquestes puntuals
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Selecció dels temes "clau" Establir la periodicitat Realitzar l'enquesta Anàlisi de resultats Proposta de millora
Responsable: Gemma García López
Grup de treball:
 • Biblioteques: Mar Romaní Herrera, Marta Hernández Bastida
Principals indicadors / Resultats:

 • Enquestes realitzades, informe dels resultats, millores aplicades
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Apropar la biblioteca a l'entorn aprofitant  els 10 anys de la BCBL 
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Buscar aliances al campus (ESAB, EETAC, UTG, PMT) Buscar aliances en l'entorn (Ajuntament, Biblioteca Ramón Fernández Jurado, etc.) Elaboració del programa Difusió i realització de les activitats
Responsable: Gemma García López
Grup de treball:
 • Biblioteques: Mar Romaní Herrera, consol.garcia, Pilar Nieto Garcia, Marta Hernández Bastida, Mercè Piñol Domènech, Beatriz Benitez Juan, Susanna Fernández Cañizar, Laia Serveto Azorín
Principals indicadors / Resultats:

 • Activitats realitzades
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Febrer 2016
Assoliment:
100% completat
Donar a conèixer l'impacte de la recerca que es fa al campus contemplent mètriques alternatives
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Fer un estudi bibliomètric contemplant limpacte a la web de les publicacions dels autors de la BCBL Seleccionar el PDI Seleccionar les eines 2.0 Redactar la metodologia Fer les cerques Difondre l'estudi en format gràfic
Responsable: consol.garcia
Grup de treball:
 • SGB: Beatriz Benitez Juan
Principals indicadors / Resultats:

 • Estudi bibliomètric elaborat i difós
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
75% completat
Aplicar la geolocalització als TFC's, PFC's, i TFG's de l'ESAB i EETAC
Eix G: La innovació tecnològica
Principals accions:

 • Assistir a les reunions del grup de treball Continuar geolocalitzant els Treballs de l'ESAB Analitzar la possibilitat de geolocalitzar els TFC's, PFC's i TFC's de l'EETAC Geolocalitzar els treballs de l'EETAC si és possible
Responsable: Mar Romaní Herrera
Grup de treball:
 • Biblioteques: Pilar Nieto Garcia, consol.garcia
Principals indicadors / Resultats:

 • TFC's, PFC's i TFG's geolocalitzats
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Redefinir els espais de la biblioteca per adaptar-los a les necessitats dels usuaris i del personal
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Estudiar les possibilitats que ofereix els antics espais de la UOC per convertir-los en sales de treball en grup i/o sala de lectura
 • Equipar les sales
 • Desplaçar les revistes i els mapes
 • Estudiar un canvi de lloc dels taulells
 • Contactar amb el servei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Sol·licitar pressupostos
 • Aconseguir el finançament
 • Retolar de nou tota la biblioteca
 • Fer els canvis a les prestatgeries virtuals (nou plànol, revisió de topogràfics)
 • Dura terme una campanya de bon ús a les sales de treball en grup
Responsable: Montserrat Méndez Planell
Grup de treball:
 • Biblioteques: Montserrat Fernàndez Tarrés, Roser Gómez Enrich, Conxa Moncunill Vidal, Mabel Barbeito Veloso, Montserrat Serra i Ferrer, Conxa Moncunill Vidal, Gemma Mujal
Principals indicadors / Resultats:

 • Número de sales de treball en grup
 • Taulells traslladats
 • Retolació
 • Prestatgeries virtuals actualitzades
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Juliol 2016
Comentaris:
El taulell de baix ja té una nova ubicació que ha permès millorar les condicions de treball del personal de la biblioteca i també disposar d'un espai més ampli per a la realització d'altres activitats (exposicions, xerrades, etc.).
El taulell de dalt també està en el seu lloc i les taules distribuïdes de manera que s'ha minimitzat el soroll que es produia a l'haver-hi les taules grans totes davant del taulell.
Habilitades 2 sales de treball en grup, amb capacitat per a 6 persones cadascuna d'elles, a l'antic espai de la UOC.
Assoliment:
100% completat
Programar i realitzar un acte cultural obert a la ciutat
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Escollir un llibre per al club de lectura
 • Reunió amb la llibreria Parcir per aconseguir que l'autor presenti el llibre
 • Localitzar a algú del campus que pugui participar en la presentació
 • Aconseguir que un dels cellers de la DO Pla de Bages participi en l'acte
 • Fer la difusió corresponent i també al facebook de Biblioteques amb DO (xarxa de biblioteques públiques)
 • Obrir l'acte als clubs de lectura de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Responsable: Montserrat Méndez Planell
Grup de treball:
 • Biblioteques: Conxa Moncunill Vidal, Montserrat Fernàndez Tarrés
Principals indicadors / Resultats:

 • Acte realitzat
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Juliol 2016
Comentaris:
Es realitzarà una tertúlia amb Joan Benesiu i altres persones vinculades al campus, a la ciutat de Manresa i als clubs de lectura de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la comarca.
Aquesta tertúlia tindrà lloc el proper dia 6 de maig, a les 7 de la tarda i es basarà en el llibre d'aquest autor "Gegants de gel" (Premi Llibreter 2015).
A l'acte hi han assistit A. Daura (President del Gremi de Llibreters de Catalunya), M. Antónia Molina (professora de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa)i el Celler Fargas-Fargas de la DO Pla de Bages.
Hem fet difusió abans i després de l'acte a través de les xarxes socials de la biblioteca: Facebook i Twitter.
Assoliment:
100% completat
Difondre els serveis de la recerca entre els investigadors del campus
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Participar en els projectes i/o accions referents a la recerca dels dos centres del campus
 • Organitzar reunions periòdiques i puntuals entre temàtics i departaments o grups de recerca
 • Organitzar activitats formatives obertes: Scopus, WoS I JCR, Mendeley, ORCID day
 • Continuar amb l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central
 • Realització de la conferència sobre l'accés obert
 • Actualització del web de recerca de l'EPSEM i proposta de continguts per al nou portal
Responsable: Roser Gómez Enrich
Grup de treball:
 • Biblioteques: Mabel Barbeito Veloso, Montserrat Fernàndez Tarrés, Gemma Mujal, Trini Riu Amblàs, Mireia Gangolells Vendrell
Principals indicadors / Resultats:

 • Sessions realitzades
 • Presentació de l'Observatori
 • Reunions dutes a terme
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Implementar i participar activament en el nou procediment d'entrega automàtica dels TFG a l'EPSEM
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Contactar amb les persones implicades
 • Participar activament en el procés de proves
 • Repassar el circuit
 • Intentar que els no autoritzats permetin dades bibliogràfiques
 • Aconseguir un arxiu únic
 • Repassar els professors de l'EPSEM que no estiguin duplicats com a directors del TFG
Responsable: Conxa Moncunill Vidal
Grup de treball:
 • SGB: Toni Prieto Jimènez
Principals indicadors / Resultats:

 • Número de TFG a UPCommons
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
Centre de Càlcul de l'EPSEM
Assoliment:
100% completat
El cafè amb els estudiants
Eix D: La qualitat del servei
Principals accions:

 • Detectar tots els estudiants representants del col·lectiu al Campus
 • Establir contactes i realitzar reunions puntuals per millorar els serveis de la biblioteca
 • Avaluar l'efectivitat de les reunions
Responsable: Montserrat Méndez Planell
Principals indicadors / Resultats:

 • Reunions realitzades
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
Aquest objectiu ens ha de permetre intercanviar inquietuds i avançar en temes com l'obertura extraordinària en època d'exàmens, la possibilitat d'incorporar apunts i exercicis en el nou repositori, etc.
Hi va hagut canvis d'interlocutors amb l'inici del nou curs i és un tema que continuarem treballant el 2017.
Assoliment:
50% completat
Incorporar al servei de préstec de la Biblioteca nous equipaments tecnològics
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Recollir les necessitats dels estudiants pel que fa a nous equipaments en préstec
 • Contactar amb la direcció de l’Escola per valorar conjuntament el nou servei
 • Posar en servei el nou equipament
 • Valorar el seu ús
Responsable: Laia Alonso Cortina
Grup de treball:
 • Biblioteques: Margarita Anglada Cantarell, Jazmina Carmona Ruíz, Carme Comas Chaler
Principals indicadors / Resultats:

 • S'han adquirit dos "Arduino starter kit"
 • Des de la posada en marxa dels equipaments (curs 2016/2017), els materials han sortit en préstec 11 vegades i han tingut 7 renovacions
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Incrementar el nombre de punts de lectura amb connexió elèctrica mitjançant l’energia solar
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Elaborar el projecte
 • Presentar el projecte a les diverses unitats interessades
 • Cercar el finançament necessari
 • Fer la instal·lació
 • Fer el seguiment del rendiment de l'energia solar obtinguda
Responsable: Laia Alonso Cortina
Grup de treball:
 • SGB: Marta López Vivancos
Principals indicadors / Resultats:

 • S'està desenvolupant el projecte, ja que s'ha aconseguit el finançament necessari per dur-lo a terme
 • En acabar l'any 2016, s'ha dotat de connexió elèctrica 66 punts de lectura, però usant la xarxa elèctrica convencional. Es segueix treballant amb la instal·lació de les plaques d'energia solar fotovoltaica, i es preveu connectar les plaques als punts de lectura durant el primer trimestre de 2017
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Abril 2017
Comentaris:
Amb el lideratge del Departament d'Enginyeria Elèctrica de l'ETSEIB i en el marc del Pla UPC 2020 de Sostenibilitat Energètica.
Assoliment:
100% completat
Incrementar el nombre d’investigadors de l’ETSEIB amb ORCID
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Contactar amb el PDI que encara no disposa d’ORCID
 • Fer arribar al PDI el material de suport per a la creació de l’ORCID
 • Donar el suport personalitzat al PDI que ho necessiti
Responsable: Montserrat Ramon Valls
Grup de treball:
 • Biblioteques: Montse Pallàs Martí, Montserrat Tornés Mitjans
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha fet arribar al PDI de l'ETSEIB material informatiu sobre la creació del codi ORCID
 • Durant l'any 2016 91 investigadors de l'ETSEIB han incorporat el codi ORCID al seu perfil de Futur. Queda per tant un 39% de PDI de l'ETSEIB que disposa de codi ORCID a Futur
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Millorar el coneixement del PDI de l’ETSEIB sobre la publicació en accés obert
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Contactar amb els grups de recerca de l’ETSEIB informant-los de l’accés obert
Responsable: Montserrat Ramon Valls
Grup de treball:
 • Biblioteques: Montse Pallàs Martí, Montserrat Tornés Mitjans
Principals indicadors / Resultats:

 • S'han revisat 1142 activitats a DRAC
 • Durant la Setmana de l'accés obert s'ha fet arribar a tots els grups de recerca diversos tríptics informatius sobre els beneficis de publicar en obert
Data d'inici: Març 2016

Data de fi: Novembre 2016
Assoliment:
100% completat
Elaborar la carta de serveis de suport a la recerca de la Biblioteca de l'ETSEIB
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Valorar la carta de serveis bibliotecaris de suport a la gestió de dades de recerca elaborada pel SBPA
 • Elaborar la carta de serveis
 • Fer difusió de la carta de serveis de suport a la recerca entre el PDI de l’ETSEIB
Responsable: Montserrat Ramon Valls
Grup de treball:
 • Biblioteques: Laia Alonso Cortina, Montse Pallàs Martí, Montserrat Tornés Mitjans
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha elaborat la carta de serveis de suport a la recerca de la Biblioteca de l'ETSEIB
Data d'inici: Abril 2016

Data de fi: Juny 2016
Assoliment:
100% completat
Millorar la difusió de les col·leccions del fons antic de la Biblioteca
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Unificar totes les digitalitzacions existents del fons antic en un sol portal
 • Implementar Omeka com a pàgina web de difusió del fons antic
 • Incorporar a Omeka totes les exposicions virtuals que s’han anat fet
 • Fer difusió de la nova pàgina web del fons antic de l’ETSEIB
Responsable: Laia Alonso Cortina
Grup de treball:
 • Biblioteques: Cristina Caba Tejón, Jazmina Carmona Ruíz, Montserrat Ramon Valls
Principals indicadors / Resultats:

 • S'han unificat totes les digitalitzacions de material de la Biblioteca de l'ETSEIB, i actualment es poden consultar tant a UPCommons com a la Memòria Digital de Catalunya
 • No s'ha arribat a implementar Omeka com a pàgina web de difusió del fons antic. Es seguirà treballant l'any 2017
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Octubre 2016
Assoliment:
50% completat
Posar col·leccions de revistes en préstec per a incrementar-ne l’ús
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Habilitar l’espai per a posar aquesta col·lecció (prestatgeries i revisters)
 • Valorar els títols de revista d’interès per a ser prestades, en base a criteris d’ús i pel caràcter monogràfic dels números publicats
 • Processar les col·leccions per a posar-les en préstec
 • Fer difusió d’aquesta col·lecció pels canals de comunicació : Web ETSAB i Bibliotècnica, Tauler Pinterest, Xarxes socials (Facebook, Twitter i Linkedin), Butlletí informacions Biblioteca ETSAB, Rètols
Responsable: Fani Díaz Carpi
Grup de treball:
 • Biblioteques: Isabel Fernández González, Mariona Lluch i Galera, Neus Vilaplana Moreno, Carlos Fernández Serrano, Becaris
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de títols en préstec disponibles
 • Nombre d’exemplars en préstec
 • Nombre de préstecs per títol i exemplar
 • Accions de difusió d’aquesta col·lecció
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
75% completat
Millorar l'accés a les col·leccions bibliogràfiques de la Càtedra Gaudí
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Fer inventari i endreçar tota la col·lecció
 • Senyalització i rotulació de les prestatgeries
 • Plànol amb la ubicació dels fons/topogràfics
 • Posar el plànol de les col·leccions de la Càtedra Gaudí a les prestatgeries virtuals del Catàleg de les BUPC
 • Formació dels becaris de la CG en l'ús del CBUPC, CDU, etc.
Responsable: Fani Díaz Carpi
Grup de treball:
 • Biblioteques: Carlos Fernández Serrano, Becari Càtedra Gaudí
Principals indicadors / Resultats:

 • Inventari / Pendent
 • Rotulació i senyalització / Fet
 • Plànol de les col·leccions / Cancel·lat
 • Plànol a les prestatgeries virtuals del catàleg de les BUPC / Cancel·lat
 • Formació feta als becaris / Fet
 • Procediment revisat / --
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Maig 2016
Comentaris:
Objectiu ajornat amb la incorporació de la nova direcció de la Càtedra Gaudí. Durant el 2016 s'ha fet:
Endreçar tota la col·lecció | Senyalització i rotulació de les prestatgeries | Formació dels becaris de la CG en l'ús del CBUPC, CDU, etc.| Revisió dels procediments i documentació sobre la consulta dels fons de la Càtedra.
L'objectiu es passarà al 2017 amb les actuacions que s'acordin amb la nova direcció de la Càtedra
 
Assoliment:
50% completat
Incrementar el nombre d'investigadors de l'ETSAB amb ORCID per tal que apareguin al nou Portal de la Recerca de Catalunya
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Contactar amb el PDI de l'ETSAB que encara no te ORCID
 • Promoure la millora de la informació que posa el PDI a ORCID, la filiació institucional i l'enllaç a la seva fitxa del portal FUTUR
Responsable: Marta Serrat Brustenga
Grup de treball:
 • Biblioteques: Mònica Bonich Puch
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de nous PDI amb ORCID. % d'increment respecte als actuals
 • Nombre de fitxes de PDI millorades a ORCID
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Novembre 2016
Assoliment:
50% completat
Incorporar la col·lecció de mapes d'agrimensors de l'Arxiu Gràfic de l'ETSAB a la Memòria Digital de Catalunya per augmentar la seva visibilitat i difusió
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Definir la fitxa de metadades de la MDC per a la col·lecció de mapes d'agrimensors
 • Crear la col·lecció al CBUC
 • Catalogar i pujar a la MDC la col·lecció de mapes digitalitzats d'agrimensors
 • Presentació i descripció de la col·lecció.
 • Difusió a la web i les xarxes: Web ETSAB i Bibliotècnica, Tauler Pinterest, Xarxes socials (Facebook, Twitter i Linkedin), Butlletí informacions Biblioteca ETSAB, Exposició virtual (Omeka)
Responsable: Neus Vilaplana Moreno
Grup de treball:
 • SGB: Ester Badia Cativiela
 • Biblioteques: Eduard Minobis López, Imma Suy Martínez, Fani Díaz Carpi, Carlos Fernández Serrano
Principals indicadors / Resultats:

 • Col·lecció creada a la MDC
 • Nombre de documents/imatges incorporats
 • Col·lecció accessible en accés obert
 • Nombre d’actuacions de presentació i difusió
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Octubre 2016
Comentaris:
Col·laboradors externs: Francesc Nadal i Carme Montaner, coordinador i membre respectivament del Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC, grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya pel període 2014-2016)
Assoliment:
20% completat
Incrementar el nombre de documentació digital d’arquitectura
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Digitalitzar apunts de l’ETSAB – Incorporar-los al dipòsit OCW
 • Digitalitzar fons antic ETSAB – Incorporar-los al dipòsit fons antic-UPC i a la Memòria Digital de Catalunya
 • Digitalitzar documentació històrica de l’ETSAB – Incorporar-la al dipòsit fons antic-UPC i a la Memòria Digital de Catalunya
 • Fer accessibles les versions digitals de publicacions de l’ETSAB – Incorporar-les al dipòsit d'e-llibres de la UPC
 • Difusió a la web i les xarxes: Web ETSAB i Bibliotècnica, Taulers Pinterest, Xarxes socials (Facebook, Twitter i Linkedin), Butlletí informacions Biblioteca ETSAB
Responsable: Imma Suy Martínez
Grup de treball:
 • Biblioteques: Fani Díaz Carpi, Carlos Fernández Serrano, Mariona Lluch i Galera, Neus Vilaplana Moreno, Becàries
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de documents / pàgines digitalitzades a la biblioteca i a centres externs
 • Nombre de documents incorporats i accessibles als dipòsits d'UPCommons
 • Nombre d’autoritzacions per a la publicació en accés obert
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Millorar les habilitats dels usuaris en la cerca, localització, gestió i ús solvent de la informació especialitzada
Eix D: La qualitat del servei
Principals accions:

 • Difusió de les guies de recursos d'informació en arquitectura i urbanisme (Infografies, rètols, xarxes socials)
 • Difusió de les guies temàtiques d'arquitectura i d'edificis de Barcelona
 • Ampliar i millorar la pàgina de serveis de la biblioteca de l'ETSAB a Bibliotècnica
 • Fer campanyes monogràfiques, curtes i punturals sobre temes concrets, Per exemple: (la setmana de... el catàleg, les bases de dades, etc.)
Responsable: Fani Díaz Carpi
Grup de treball:
 • Biblioteques: Eduard Minobis López, Mònica Bonich Puch, Imma Suy Martínez
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre d'accions fetes
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Dissenyar, fer el trasllat i posar en funcionament la nova Biblioteca de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (BEEBE)
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Proposar i vetllar per la distribució d’espais i serveis.
 • Elaborar el protocol d’actuació per al trasllat del fons al nou Campus.
 • Identificar, valorar i sol·licitar els recursos necessaris per satisfer les necessitats d’informació del nou Campus (espais, serveis, col·leccions, personal).
 • Vetllar pel compliment dels diferents calendaris (trasllat, adequació i obertura).
Responsable: Toni Béjar Farré
Grup de treball:
 • SGB: Jordi Serrano Muñoz, Marta López Vivancos
 • Biblioteques: Roser Alonso Bargalló, Carolina Ayala Diaz, Marina Casadevall Luque, Carme Molina Vila, jordi.bertran
Principals indicadors / Resultats:

 • Desviació sobre els calendaris previ
 • Protocol fet
 • Col·leccions adquirides
 • Nombre d’incidències
 • Informes realitzats
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Setembre 2016
Assoliment:
100% completat
Analitzar el cost i la viabilitat de la implementació del sistema RFID i màquines d’autopréstec a la Biblioteca d'Enginyeria de Barcelona Est (BEEBE)
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Assegurar que el protocol de comunicació és compatible amb el sistema de la Biblioteca de la UPC
 • Planificar el procés d’etiquetatge
 • Definir els documents a etiquetar
 • Definir el calendari d’execució del procés
Responsable: Toni Béjar Farré
Grup de treball:
 • SGB: Jordi Serrano Muñoz
 • Biblioteques: Marina Casadevall Luque
Principals indicadors / Resultats:

 • Confirmació de compatibilitat
 • Definició dels documents
 • Procediment fet
 • Calendari elaborat
Data d'inici: Març 2016

Data de fi: Abril 2016
Assoliment:
100% completat
Revisar i reorganitzar les funcions, responsabilitats i tasques del personal de la Biblioteca de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est (BEEBE)
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Conèixer la futura plantilla de la BEEBE en nombre i persones.
 • Reorganitzar la presència del personal al taulell, redefinir les seves funcions i les tasques a realitzar. (Taulell únic)
 • Considerant la seva desaparició, assignar les tasques dels estudiants en conveni UB i del auxiliar de serveis als nous responsables.
 • En cas de disposar de servei d’autopréstec valorar la possibilitat de deixar d'oferir el servei de préstec, habitualment, de manera presencial
Responsable: Toni Béjar Farré
Grup de treball:
 • SGB: Dídac Martínez Trujillo
Principals indicadors / Resultats:

 • Plantilla definida
 • Disposar del nou organigrama de l'equip
 • Disposar del servei d’autopréstec
 • Incidir en el nou perfil de “responsable/interlocutor” de recerca
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Maig 2016
Assoliment:
100% completat
Elaborar la carta de serveis de suport a la recerca de la Biblioteca de l'Escola d'Enginyera Barcelona Est (BEEBE)
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Elaborar el mapa de la recerca del Campus
 • Considerar la carta de serveis bibliotecaris de suport a la gestió de dades de recerca elaborada pel SBPA
 • Valorar els recursos disponibles
 • Elaborar la carta de serveis
Responsable: Toni Béjar Farré
Grup de treball:
 • Biblioteques: Roser Alonso Bargalló
Principals indicadors / Resultats:

 • Mapa de la recerca fet
 • Definició dels recursos disponibles
 • Carta de serveis feta
Data d'inici: Juny 2016

Data de fi: Novembre 2016
Assoliment:
50% completat
Gamificació: mantenir l’ús dels elements i la mecànica dels jocs, per aconseguir una vinculació especial amb els usuaris, incentivar un canvi de comportament o transmetre un missatge o contingut
Eix G: La innovació tecnològica
Principals accions:

 • Consolidar l’activitat “Per què has vingut a la biblioteca avui?”
 • Consolidar una activitat per Sant Jordi
 • Explorar possibilitats on-line / “mobile”
Responsable: Toni Béjar Farré
Grup de treball:
 • Biblioteques: Carolina Ayala Diaz, Roser Alonso Bargalló, jordi.bertran, Marina Casadevall Luque, Carme Molina Vila
Principals indicadors / Resultats:

 • Calendari d’esdeveniments
 • informes dels resultats (participació, feedback)
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
50% completat
Millorar els espais de la biblioteca: condicionament de l'hemeroteca
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Retirada dels mòduls del revister no utilitzats
 • Nova presentació de publicacions
 • Dotar l'espai de mobiliari versàtil (ús individual i col·lectiu)
 • Incorporar retolació "atractiva" (gran format)
Responsable: Remei Garcia Martínez
Grup de treball:
 • SGB: Anna Soler Serres
 • Biblioteques: Cristina Díez Fernández, José María Duque Corchete, Rosalia Ordóñez Navas
Principals indicadors / Resultats:

 • Retirada/substitució de mobiliari, retolació incorporada, grau de satisfacció dels usuaris amb el nou espai
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Millora continuada de les col·leccions (bàsica i especialitzada)
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Detecció i posada al dia de matèries amb recursos obsolets
 • Inventari del fons departamental
 • Gestió de la bibliografia del nou Màster de Prevenció
Responsable: Remei Garcia Martínez
Grup de treball:
 • SGB: Cristina Díez Fernández, Rosalia Ordóñez Navas
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de topogràfics revisats
 • nombre d'exemplars retirats de sala
 • nombre d'exemplars adquirits
 • Informe de resultats de l'inventari
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Inici de la càrrega automatitzada de metadades de Treballs Acadèmics des de l'aplicatiu EPSEB
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Incorporació dels treballs a UPCommons
 • Redacció del procediment del circuit
 • Avaluació i detecció de millores del procés des de la fase d'inici
Responsable: Àlex Yoldi Ballarín
Grup de treball:
 • SGB: Toni Prieto Jimènez, Remei Garcia Martínez
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de Treballs incorporats
 • Procediment del circuit redactat
 • Nombre d'incidències detectades
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Impulsar portals temàtics dels continguts especials de Bibliotècnica : Patrimoni Arquitectònic
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Recollir els recursos d'informació i continguts que seran accessibles
 • Definir el disseny el nou portal
Responsable: Rosalia Ordóñez Navas
Grup de treball:
 • SGB: Mercè Mestre Vidal
 • Biblioteques: Marta López Vivancos, Javier Clavero Campos
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de reunions del grup de treball
 • Informes de disseny del web
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
objectiu traslladat a 2017
Promoure la participació a UPCOCW3 entre el personal docent del Màster Enginyeria de l’Edificació
Eix E: La publicació i edició acadèmica de la UPC
Principals accions:

 • Planificar la promoció amb el responsable docent del Màster
 • Establir reunions amb el personal docent coordinador de les assignatures
 • Participar en el grup de treball de SGB UPCOCW3
Responsable: Remei Garcia Martínez
Grup de treball:
 • SGB: Jordi Prats Prat
 • Biblioteques: oriol.rico, Marta Roca Lefler, Taïs Bagés Visa, Rosa Majó Roca, Mercè Mestre Vidal
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de reunions amb personal docent realitzades
 • Nombre de documents incorporats a UPCOCW3
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
Objectiu traslladat a 2017
Introduir la georeferenciació dels Treballs Acadèmics amb base geogràfica consultables a la subcomunitat EPSEB
Eix G: La innovació tecnològica
Principals accions:

 • Introduir la metadada coordenada geogràfica de manera retrospectiva a treballs acadèmics ja consultables al dipòsit
 • Iniciar la metadada coordenada geogràfica dins l’aplicatiu epseb que introduirà el mateix autor
 • Participar en el grup de treball de visibilitat de la cerca geolocalitzada
Responsable: Àlex Yoldi Ballarín
Grup de treball:
 • SGB: Jordi Prats Prat
 • Biblioteques: Conxa Moncunill Vidal, Andrés Pérez Gálvez, Imma Suy Martínez, Lluïsa Amat Bozzo, Mar Romaní Herrera, Francisco Mañez Sanchez, Toni Prieto Jimènez, Jordi Serrano Muñoz, Mercè Mestre Vidal, Anna Rovira Fernàndez
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de metadades incorporades
 • Reunions de seguiment del grup de treball
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
Totalitat de Dipòsits Treballs Acadèmics geolocalitzats
Assoliment:
100% completat
Conèixer l'ús i el cost de la col·lecció de guia docent i millorar-ne l'ús
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Creuar dades de préstec o consulta a sala amb el cost de cada llibre
 • Fer pedagogia entre el professorat perquè millori l'ús d'aquesta col·lecció
 • Potenciar col·leccions format electrònic
Responsable: Maria Hortènsia Álvarez Suau
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha realitzat un estudi d'ús (dades de préstecs i consulta a sala) i cost (preu) dels llibres citats a les bibliografies docents del 2n, 4art, 6è quadrimestre del curs 2015-2016 i 1r, 3r, 5è i 7è quadrimestre del curs 2016-2017. S'han analitzat 129 assignatures i 1255 referències bibliogràfiques.
 • S'han comunicat els resultats d'ús i cost de la bibliografia docent de les assignatures del 1r, 3r, 5è i 7è quadrimestre amb menys préstecs, un total de: 12 professors/coordinadors de 13 assignatures. Es fa el mateix amb els quadrimestres senars d'aquest curs 2016-17.
 • S'ha col·laborat amb el Cap d'Estudis per esborrar les referències bibliogràfiques exhaurides al mercat i s'ha informat al professorat d'alternatives.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Revisar el protocol intern de recollida d'exàmens a l'EPSEVG per augmentar el nombre disponible al Dipòsit d'exàmens
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Fer un treball de camp entre les altres biblioteques
 • Trobar aliances i detectar àrees de millora
 • Implementar i augmentar el nombre d'exàmens al Dipòsit
Responsable: Maria Hortènsia Álvarez Suau
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha elaborat un informe amb la recopilació de bones pràctiques en la recollida dels exàmens a les biblioteques UPC.
 • S'ha realitzat una anàlisi estadística dels exàmens de l'EPSEVG disponibles al dipòsit i a Atenea i s'ha elevat a la direcció de l'Escola.
 • S'ha autoritzat el traspàs dels exàmens publicats a Atenea al Dipòsit per part de la direcció de l'Escola.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Revisar i actualitzar els fons de revistes
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Seleccionar títols i números de revistes per enviar al GEPA
 • Seleccionar títols i números de revistes per desafectar
 • Emmagatzemar, retolar i etiquetar el fons restant de revistes a magatzem
Responsable: Maria Hortènsia Álvarez Suau
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha revisat el fons de 100 títols de revistes i s'han identificat les que cal emmagatzemar al GEPA o al magatzem propi i les que cal desafectar.
 • S'ha retiquetat correctament el fons que roman a la biblioteca.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Implementar un canal de comunicació i atenció directe amb els usuaris basat en l’ús del xat mòbil
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Estudiar viabilitat tècnica i política
 • Definir el protocol de resposta
Responsable: Maria Hortènsia Álvarez Suau
Principals indicadors / Resultats:

 • S'han analitzat serveis similars a altres organitzacions.
 • S'ha definit la normativa del Servei d'atenció a través de missatgeria instantània (Whatsapp i Telegram), s'ha configurat el terminal de servei i s'han definit les instruccions internes d'ús.
 • S'ha realitzat la campanya de difusió del nou servei.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Dissenyar un nou servei per integrar personal de la biblioteca en grups de treball (de professorat amb finalitat de recerca o docent; d'estudiantat amb finalitat d'aprenentatge) estables del campus UPC Vilanova
Eix D: La qualitat del servei
Principals accions:

 • Crear la figura dels agents
 • Dissenyar prototip del servei
 • Conèixer els grups actius que generen coneixement al Campus
Responsable: Maria Hortènsia Álvarez Suau
Principals indicadors / Resultats:

 • S'ha realitzat el mapa de coneixement present al campus, des d'una mirada transversal per matèries, ajuntant grups de recerca, titulacions, grups estudiantils, esdeveniments
 • S'ha realitzat la sessió Mirada 360º als serveis d'aprenentatge de la Biblioteca EPSEVG que ha servit per empatitzar amb l'usuari i establir les bases des d'on explorar la prestació d'un servei més integrat en els grups de treball existents al campus
Data d'inici: Maig 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
40% completat
Posar en marxa el servei de préstec d'instruments de mesura
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Habilitar un espai a la biblioteca
 • Catalogar el material prestar
 • Crear la página web del servei
Responsable: Àngel Beumala Raventós
Principals indicadors / Resultats:

 • Número de préstecs
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
S'ha posat en marxa el servei (http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/equipaments-mesura-etsav) restringit als alumnes que cursen l'assignatura Aularch. Es tracta d'una col·lecció formada per 16 aparells de mesura que s'utilitzen en l'àmbit de l'arquitectura i la construcció. A partir de febrer de 2017 el servei es fa extensiu a la resta de la comunitat universitària.
Assoliment:
100% completat
Augmentar el número de títols de revistes disponibles pel préstec
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Establir criteris per fer fer una revista prestable
 • Dictaminar títols a prestar
 • Fer el processament físic i actualitzar el catàleg
Responsable: Lluïsa Amat Bozzo
Principals indicadors / Resultats:

 • Número de títols de revistes noves prestables Número d'items incorporats a catàleg
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
9 títols reconvertits a prestables (Arquitectura Viva; AV monografías;  AV proyectos; Croquis; Detail (edicions alemanya i espanyola); Japan Architect; On Diseño i Tectonica. S'han incorporat al CUPC 663 nous ítems corresponents a exemplars de revistes.
Assoliment:
100% completat
Crear un butlletí de novetats bibliogràfiques
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Cercar el programari pel disseny i maquetació del buttletí
 • Crear una plantilla per la tramesa d'informacions relacionades amb la Biblioteca
 • Redactar els butlletins corresponents als mesos de: maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre.
Responsable: Myriam Castillo Cantos
Principals indicadors / Resultats:

 • Número de butlletins enviats
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
S'han enviat un total de 7 butlletins amb periodicitat mensual. El feedback per part dels usuaris ha estat molt positiu. Fins al punt que a hores d'ara ens envien notícies per ser difoses mitjançant el butlletí.
Assoliment:
100% completat
Geolocalitzar al portal GeoUPC les col·leccions ETSAV
Eix G: La innovació tecnològica
Principals accions:

 • Geolocalitzar els Projectes Fi de Carrera
 • Geolocalitzar llibres amb participació de l'ETSAV
 • Geolocalitzar àudio-visuals amb participació de l'ETSAV
 • Geolocalitzar els Projectes Fi de Màster
Responsable: Lluïsa Amat Bozzo
Principals indicadors / Resultats:

 • Número d'items georeferenciats
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
S'han incorporat al portal un total de 1091 corresponents a geolocalitzacions de l'ETSAV: 978 de PFC's des de l'any 2009 fins al 2016, 37 de llibres, 2 d'àudio-visuals i 78 de PFM's. A més a més s'ha incorporat al procés de gestió del PFC la seva geolocalització i la inclusió al portal. 
Assoliment:
80% completat
Incrementar la documentació al dipòsit de treballs acadèmics i millorar-ne la seva gestió
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Incorporar a l'aplicació de gestió de projectes de l'FME, els nous paràmetres d’autoritzacions dels treballs aprovats el curs passat (confidencialitat, etc.)
 • Augmentar el nombre de treballs que es publiquin en obert. Fer difusió a través d’una infografia als tutors i alumnes dels avantatges de publicar en obert.
 • Aconseguir incorporar els treballs fi de grau del Grau en Estadística (UB-UPC) dels cursos anteriors i actual.
Responsable: Rosa Majó Roca
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de treballs incorporats.
 • Nombre de treballs en obert.
 • Nombre d’accions de difusió.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Millorar el suport als estudiants ERASMUS “IN” de l'FME perquè coneguin i s’incrementi l’ús dels recursos i serveis de la biblioteca.
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Traduir informacions en anglès en els diferents cartells de la biblioteca.
 • Realitzar una sessió d'acollida, en anglès, als estudiants arribats al febrer i setembre. Aquest febrer arriben 17 estudiants provinents d’Itàlia, Polònia i França principalment.
 • Mantenir la pàgina web de mobilitat de l'FME i el catàleg de l’oferta d’universitats a l’ISSUU (http://www.fme.upc.edu/ca/estudis/mobilitat)
Responsable: Gemma Flaquer Fabregat
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre d’accions fetes per donar suport.
 • Nombre d’estudiants assistents a la presentació.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Octubre 2016
Assoliment:
100% completat
Donar suport al nou Departament de Matemàtiques de la UPC
Eix B: La recerca en xarxa
Principals accions:

 • Establir la Biblioteca de l'FME, biblioteca de referència del nou departament. Ubicació a l'edifici U.
 • Donar suport al professorat que ha rebut ajuts a projectes de recerca (MINECO, Horizon 2020).
 • Difondre i donar suport a les polítiques d'accés obert.
 • Indexar els grups de recerca i PDI de matemàtiques.
 • Incrementar el nombre d’investigadors amb ORCID.
 • Iiciar la difusió de recursos de recerca al butlletí del nou departament MAT.
 • Donar suport a l'estudi bibliomètric de la producció de matemàtiques i estadística 2005-2014 realitzat per la BRGF. Fer una infografia per millorar la difusió.
 • Donar suport a la creació de la videoteca del departament MAT
 • Suport al programa de doctorat Matemàtica Aplicada: cercar al WoS les publicacions derivades de TD del programa el 2013-2014-2015
Responsable: Luz Alberola Pérez
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre d’accions de suport realitzades.
 • Nombre de projectes MINECO i Horizon 2020 a UPCommons.
 • Nombre d’investigadors amb ORCID.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Millorar la gestió i difusió de continguts a les xarxes socials de la biblioteca
Eix C: La biblioteca al mòbil
Principals accions:

 • Difondre al CanalBib tuits del twitter de la biblioteca.
 • Augmentar el nombre de seguidors de Facebook i Twitter.
 • Incorporar una nova secció al Facebook: El teorema matemàtic de la setmana o del mes (competència genèrica FME: Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la Matemàtica).
 • Continuar les seccions ET recomanem un llibre i El Matemàtic de la setmana.
 • Valorar d'estar presents a Instagram.
Responsable: Gemma Flaquer Fabregat
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de seguidors al Facebook i Twitter.
 • Nombre de post a facebook i piulades a Twitter.
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
90% completat
Millorar la disponibilitat de les tesis doctorals del Doctorat de Matemàtica Aplicada
Eix F: La millora dels arxius
Principals accions:

 • Seguir les pautes del document: Gestió de tesis doctorals de la UPC a les biblioteques i l’Arxiu de la UPC.
 • Transferir les tesis que calgui a l’arxiu UPC.
 • Desafectar tesis si cal.
Responsable: Rosa Majó Roca
Principals indicadors / Resultats:

 • Nombre de tesis enviades a l’arxiu UPC.
 • Nombre de tesis desafectades.
Data d'inici: Juliol 2016

Data de fi: Maig 2017
Comentaris:
Objectiu pendent per l'any 2018.
Assoliment:
10% completat
Fomentar l'ús de les col·leccions al voltant del tema cultural del 2016
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Difusió de les cobertes del llibres exposats a sala en el catàleg
 • Exposar llibres de la temàtica de l'any a la sala
 • Recollir i difondre recursos electrònics a través de diferents eines 2.0
 • Difondre les actuacions a les xarxes socials, web de l'FNB, i Bibliotècnica
 • Analitzar i veure viabilitat d'altres actuacions (amb participació d'externs)
Responsable: Mercè Codina Costa
Principals indicadors / Resultats:

 • Carrusel de cobertes pel catàleg pel mes de maig
 • Nombre de llibres exposats a sala
 • Nombre de préstecs i ús a sala dels llibres exposats
 • Elaboració d'un tauler de Pinterest i un recull a Delicious
 • Realització d'altres activitats amb col·laboració
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Implementar millores derivades de l'anàlisi de la seguretat i riscos laborals de la biblioteca de l'FNB
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Disposar d'un sistema de bloqueig del compactus
 • Analitzar una millor ubicació dels portàtils de préstec
Responsable: Mercè Codina Costa
Principals indicadors / Resultats:

 • Aplicar dispositiu de bloqueig segons experiència de la BCT
 • Reorganització d'armaris de la zona de treball de la biblioteca
Data d'inici: Març 2016

Data de fi: Juliol 2016
Comentaris:
Veure viabilitat de col·laboració del personal de manteniment de l'FNB pel dispositiu bloqueig compactus.
Assoliment:
70% completat
Implementar la transformació de la sala de lectura en espai d'estudi i treball en grup
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Analitzar períodes i horaris més propicis amb aquest nou ús
 • Preparació i difusió sobre el nou ús a la comunitat de l'FNB
 • Recollir, analitzar i valorar l'opinió dels estudiants
 • Aplicar ajustaments adequats per l'optimització del nou ús
Responsable: Mercè Codina Costa
Principals indicadors / Resultats:

 • Suggeriments, comentaris i queixes dels usuaris
 • Enquesta als usuaris
Data d'inici: Gener 2016

Data de fi: Setembre 2016
Assoliment:
100% completat
Oferir el curs Ús solvent de la informació, en un nivell 2, en l'assignatura Metereologia i Oceanografia del GNTM
Eix A: La biblioteca oberta
Principals accions:

 • Planificar el curs amb el professor responsable
 • Elaborar el contingut i fer-lo accessible a Atenea
 • Seguiment i avaluació del curs
Responsable: Manel Mendoza Garcia
Principals indicadors / Resultats:

 • Impartició del curs
 • Valoració docent
 • Realització d'informe final
Data d'inici: Abril 2016

Data de fi: Desembre 2016
Assoliment:
100% completat
Millorar l'accessibilitat, preservació i difusió de col·leccions especials donant suport a la creació de l'Arxiu Fotogràfic de l'FNB
Eix F: La millora dels arxius
Principals accions:

 • Finalitzar digitalització i emmagatzament de les fotografies
 • Organització d'equips de treball interns i externs
 • Descripció i indexació de les imatges
Responsable: Mercè Codina Costa
Principals indicadors / Resultats:

 • Número de fotografies digitalitzades
 • Número de fotografies indexades
Data d'inici: Febrer 2016

Data de fi: Desembre 2016
Comentaris:
Aquest objectiu està relacionat amb l'objectiu de l'ODA "Definir, crear, implementar i difondre el nou Dipòsit Memòria Digital de la UPC (MDUPC)"
Assoliment:
10% completat


Carregant...
Carregant...